Vacature Griffier

Griffier in Nijmegen

Contrast verhogen

Tekst vergroten

 1. Griffier 32 uur per week

Wie ben jij?

Je bent een stevige adviseur en sparringpartner van zowel de leden als de voorzitter van de raad. Je geeft collegiaal leiding aan de griffie. Je bent verbindend, communicatief en empathisch en tegelijkertijd duidelijk, rolvast en geeft indien nodig tegengas. Je faciliteert de raad in positie te zijn. Je hebt de basis op orde en doet gepaste voorstellen voor verbetering. Kortom, je bent een griffier die koestert wat goed is en kansen grijpt als dat verbetering oplevert.

Wie zijn wij?

De gemeente Mook en Middelaar ligt in het noordelijkste puntje van Limburg. In het noordoosten grenst de gemeente aan Gelderland en in het westen via de Maas aan Noord-Brabant. Het aantal inwoners is gegroeid naar meer dan 8.000. Het overgrote deel hiervan woont in Molenhoek en Mook, een kleiner aantal in Middelaar, Plasmolen en het buitengebied. De bestuurscultuur in Mook en Middelaar kenmerkt zich door harmonieuze samenwerking. De verhoudingen zijn respectvol en informeel. Dit betreft zowel de verhoudingen tussen raadsleden onderling als tussen raad en college, raad en griffie en raad en ambtelijke organisatie. Door de bijzondere ligging werkt Mook en Middelaar veel samen met gemeenten en organisaties in Noord-Limburg en in de regio Nijmegen. De dubbele regionale oriëntatie van de gemeente is een kans én een uitdaging.

Wat ga je doen?

Naast de reguliere taken van de griffier, leg je als griffier van Mook en Middelaar het accent op de volgende onderwerpen:

De raad

In onze gemeenteraad zijn 4 partijen vertegenwoordigd: DGP (4 zetels), VVD (4 zetels), PvdA (3 zetels) en GroenLinks (2 zetels). De vergadercyclus is gebaseerd op het BOB-model: voor beeldvorming zijn recent raadsinformatieavonden geïntroduceerd; voor oordeelsvorming wordt gewerkt met twee commissies; de besluitvorming vindt plaats in de raad. Je bereidt zowel de voorzitter van de raad als de voorzitters van de twee commissies voor op de vergaderingen.
Voor de raadsleden ben je het eerste aanspreekpunt. Met gevoel voor het ritme van de vergaderingen ben je op de juiste momenten faciliterend en benaderbaar. Je kunt je verplaatsen in de verschillende raadsleden, staat open voor hun vragen en staat hen met raad en daad terzijde. Tegelijkertijd schroom je niet hen een spiegel voor te houden en te herinneren aan gemaakte (procedure)afspraken. Je wekt vertrouwen, bent integer en strikt onafhankelijk en wordt door de voorzitter en elk raadslid als zijn of haar griffier gezien.
Je bewaakt de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces. Het is voor jou vanzelfsprekend dat de basis op orde is en dat alle griffiewerkzaamheden soepel worden uitgevoerd. Tegelijkertijd werk je aan de doorontwikkeling en professionalisering van de raad, waarbij je raadsleden optimaal in positie brengt. Individuele leden van de raad en de raad als collectief daag je uit nog beter invulling te geven aan hun rol. Daarvoor draag je ideeën aan, adviseer je raadsleden over effectief gebruik van raadsinstrumenten en organiseer je raadsbrede trainingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de kwaliteit van het debat.

Voorzitter van de raad

Je investeert in een hechte en open werkrelatie met de voorzitter van de raad. Stevige adviesvaardigheid, duidelijkheid, wederzijds spiegelen en coachen zijn daarbij sleutelbegrippen.

De griffie

Het griffieteam bestaat uit de griffier (0,89 fte) en een commissiegriffier (0,67 fte). Het team werkt hard en is goed op elkaar ingespeeld. De sfeer is informeel. Zorgvuldigheid, collegialiteit en flexibiliteit zijn belangrijke waarden. Als leidinggevende ben je coachend en een sparringpartner. Je fungeert als meewerkend voorman of -vrouw. Je werkt resultaatgericht aan de toekomstbestendigheid van onze griffie en werkt aan de hand van een griffieplan . Je koestert de collegialiteit en het teamgevoel binnen de griffie. Je hebt humor en kunt relativeren.

Driehoek

In het driehoeksoverleg met onze burgemeester en gemeentesecretaris ben je een gelijkwaardige gesprekspartner. Zelfbewust en rolvast schakel je soepel op het snijvlak van raad, college, griffie, organisatie en lokale samenleving. Je stelt het grotere en gezamenlijke belang van de gemeente voorop, zonder het specifieke belang van de raad uit het oog te verliezen. Samen met de secretaris werk je aan doorontwikkeling van de lange-termijn-agenda, zodat deze de raad nóg beter in staat stelt te sturen.

Inwoners en ondernemers

Onze inwoners en ondernemers tonen een grote betrokkenheid bij het lokaal bestuur. Zij weten raadsleden en collegeleden gemakkelijk te vinden. Het Mooks vergadermodel is gericht op het stimuleren van onderling debat en biedt passende ruimte voor insprekers. Inwonerparticipatie heeft daarmee een stevige plek in onze visie- en besluitvorming. Als griffier heb je hierin een uitnodigende en faciliterende rol. In het samenspel tussen burger en bestuur ben je communicatief, toon je initiatief en stel je heldere kaders.

Regionale samenwerking

Samenwerking met gemeenten in de regio is voor onze gemeente vanzelfsprekend. Veel van onze inwoners voelen zich Limburger en tegelijkertijd is een groot deel van onze inwoners gericht op Nijmegen voor onder meer werk, onderwijs, sport, cultuur en recreatie. Die dubbele oriëntatie vertaalt zich bestuurlijk in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met zowel Limburgse gemeenten als met de regio Nijmegen. Dit vraagt van de griffier het vermogen soepel te kunnen schakelen tussen de regio's en strategisch te schaken op de verschillende borden. Als griffier voorzie je de raadsleden van adequate informatie over regionale ontwikkelingen en bereid je hen voor op regionale vergaderingen.

Wat breng je mee?

 • Denken: strategisch, rolbewust, plannen en organiseren, integer en diplomatiek, zelfreflectief.
 • Voelen: politiek/bestuurlijk sensitief, gericht op samenwerking, empathisch, coachend.
 • Kracht: resultaatgerichtheid, duidelijk, overtuigingskracht, initiatiefrijk en stressbestendig.

Aan welke voorwaarden voldoe je?

 • HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Breed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en (juridische) besluitvormingsprocessen.
 • Relevante ervaring met (strategische) advisering en ondersteuning van lokaal bestuur.
 • Griffie-ervaring is een pré.
 • Ervaring met werken in een omgeving, die qua complexiteit vergelijkbaar is.
 • Affiniteit met digitale informatievoorziening.
 • Affiniteit met onze regio.

Wat bieden wij jou?

 • Een dienstverband van 32 uur per week.
 • Salarisschaal 11 (minimaal € 4.211,- / maximaal € 5.997,- (bij een 36-urige werkweek)).
 • Voor kandidaten met een overtuigende meerwaarde op het gebied van kennis en/of ervaring is een toelage bespreekbaar.
 • Een Individueel Keuzebudget van 17,05% van het salaris.
 • Het betreft een contract voor een jaar, met de intentie dit bij goed functioneren om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd.

Inclusie en diversiteit zijn voor ons belangrijke begrippen. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij zijn vooral geïnteresseerd in jouw unieke combinatie van talent, kennis en ervaring waarmee jij ons denkt te kunnen versterken.

De werkgeverscommissie van de gemeente Mook en Middelaar laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr , van Bestman · Bestuur & Management.

Functie:griffier
Startdatum:09-05-2024
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:HBO
Contracttype:Vast
Salaris:4211 – 5997
Uren per week:32 – 32

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Gemeente Mook en Middelaar via onbekend of onbekend. Of bezoek hun website onbekend.

Deel de vacature:

Redactie Nijmegenleeft

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de nijmegenkrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

 1. Vacatures nijmegen
 2. Griffier Gemeente Mook en Middelaar 09-05-2024

Bekijk ook andere vacatures