ZZP’ers lopen massaal vast met wet DBA

Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer de wet DBA opnieuw. Het betreft een vervroegde evaluatie na alarmerende berichten in de pers. De onlangs in werking getreden wet DBA, de vervanger van de VAR, waarmee door middel van modelovereenkomsten de relatie van de ZZP’er met zijn opdrachtgever moet worden vastgelegd, blijkt in de praktijk onwerkbaar. Bij de invoering van de wet werd de mening van de individuele ZZP’er niet of nauwelijks gehoord.

Daarom gaat vandaag op de website www.zzp-dba-nee.nl de actie ZZP-DBA-NEE van start en kunnen ZZP’ers hier hun stem laten horen.

ZZP’ers voelen zich in de steek gelaten door hun belangenorganisaties, die het wetsvoorstel destijds ondersteunden. In een drang om de schijnzelfstandigheid te bestrijden, kwam de praktische uitvoerbaarheid duidelijk op het tweede plan. Vier maanden na invoering is al duidelijk dat grote hoeveelheden opdrachten niet worden voortgezet of niet meer worden verstrekt. Opdrachtgevers durven het niet aan. Ook de échte ZZP’er wordt daarvan de dupe.

De actie ZZP-DBA-NEE is een initiatief van KUBUS Coöperatie en Stichting JaaB advies. Beide organisaties ervaren in de dagelijkse praktijk hoe zelfstandigen kampen met onwerkbare wetgeving. Met deze actie willen zij tenminste 100.000 digitale handtekeningen ophalen en daarmee de ZZP’er een echte stem geven. Door de start van deze digitale handtekeningenactie kan de individuele ZZP’er nu zelf onder de aandacht brengen dat de nieuwe wet een averechts effect heeft.

Op www.zzp-dba-nee.nl staan 10 redenen vermeld waarom de wet DBA zo snel mogelijk in de prullenbak moet verdwijnen én dat de wetgever eens bij het begin moet beginnen, namelijk éénduidig vaststellen wat een ZZP’er nu is én voor die ZZP’ers échte ondernemersvrijheid waarborgen. Een andere overweging zou kunnen zijn om weer terug te keren naar de VAR.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.