Zwerfafvalaanpak Nijmegen schoon, heel gewoon

Maandag startte de zwerfafvalaanpak Nijmegen schoon, heel gewoon op ruim 20 afvalcontainerlocaties in de stad. Op deze locaties laten mensen veel afval achter wat er niet hoort. Dat geeft rommel, stank en overlast en onnodige kosten voor opruimen. De komende weken wordt onderzocht wat het best werkt om het gedrag van omwonenden positief te beïnvloeden.

De locaties hebben allemaal hun eigen problematiek en de omgeving verschilt. Sommige containers staan in het zicht, andere niet. Sommige staan nabij winkels, andere in een woonwijk. Iedere locatie krijgt een eigen aanpak, met interventies die omwonenden op een positieve manier helpen om de containers juist te gebruiken en de omgeving schoon te houden. Deze interventies zijn gebaseerd op kennis over gedragsverandering. Onderdelen van de aanpak zijn onder meer:

 • ‘Schoon houdt schoon’
  In een schone omgeving wordt veel minder afval op de grond gegooid, dan in een omgeving waar anderen het al wel gedaan hebben. Daarom hebben Dar en gemeente de containers en een straal van 5 meter eromheen voor de start goed schoongemaakt (vuil, aanslag, graffiti).
 • Herkenbaarheid container
  Het is niet altijd duidelijk wat er in een container mag en wie je kunt bellen bij vragen, storingen of een volle container. Daarom krijgen de containers duidelijke stickers.
 • Borden
  Verschillende campagneborden spelen in op de sociale normen rond gebruik van de containers (wat vinden wij met z’n allen belangrijk of normaal?). De borden blijven in ieder geval 6 weken staan, mogelijk langer.
 • Promotieteam
  Een promotieteam gaat huis-aan-huis met bewoners in gesprek over hun gedrag rond afval. Ook vragen zij hen met een deursticker te laten zien dat zij voorstander zijn van een schone buurt.
 • Afvalcoach
  Afvalcoaches staan de komende drie weken op verschillende locaties. Zij delen geen boetes uit, maar helpen inwoners om goed om te gaan met afval.

Na ongeveer een maand worden de effecten bekeken en volgt een verdere aanpak, met uitbreiding naar andere locaties. Nijmegen telt zo’n 100 zwerfafval-‘hotspots’. Nijmegen schoon, heel gewoon. staat voor een positieve aanpak, waarbij Dar en gemeente in gesprek willen met de inwoners over omgaan met afval, voorlichten waar nodig en goede initiatieven en oplossingen ondersteunen. Alleen waar resultaten uitblijven en het niet anders kan, wordt handhaving als laatste middel ingezet. Een onderdeel van de campagne wordt in ieder geval de aanpak van het zwerfafval op de Waalstrandjes, die in de loop van het voorjaar van start gaat.

Informatie over de campagne is te vinden via nijmegenschoonheelgewoon.nl.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.