Zilveren Waalbrugspeld voor Martien de Goeij

De heer M.J.J. de Goeij (70) ontvangt op 22 oktober de Zilveren Waalbrugspeld. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn verdiensten voor stichting De Zevensprong en de stichting Platform Tolhuis-Teersdijk gedurende 11 jaar.

De heer De Goeij is van 2002 tot medio maart 2013 voorzitter – thans bestuurslid – van de stichting Platform Tolhuis-Teersdijk. Binnen deze stichting heeft hij zich met name opgeworpen als ‘kartrekker’ van diverse activiteiten, waaronder het wijkfestival Tolhuis ontmoet Tolhuis.

Daarnaast is de heer De Goeij van 2006 tot medio maart 2013 voorzitter – thans bestuurslid – van de stichting De Zevensprong. De stichting De Zevensprong is een overkoepelende organisatie die de belangen van Dukenburgers behartigt. De heer De Goeij zorgde voor samenhang en binding binnen deze organisatie.

Ook heeft hij grote betrokkenheid getoond bij het woonwagencentrum Teersdijk waar hij zich ingezet heeft om de herstructurering goed te laten verlopen.

De heer De Goeij was tevens de organisator van het jaarlijkse vrijwilligersfeest in Dukenburg.

Door gezondheidsproblemen heeft hij bovengenoemde functies moeten neerleggen, maar hij blijft wel zeer betrokken bij Dukenburg, met name in de wijk Tolhuis, waar hij wel lid blijft van het bewonersplatform.

De burgemeester reikt de Zilveren Waalbrugspeld uit aan Martien de Goeij tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van zijn afscheid als bestuurslid op 22 oktober om 17.30 uur in ontmoetingsruimte De Inloop (Non Solus), Tolhuis 6302.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.