Zilveren Waalbrugspeld voor Marianna van der Zwaard-van Haren

Mevrouw M.J. van der Zwaard-van Haren (65) is voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor haar jarenlange verdiensten voor de vrouwenvereniging in het Waterkwartier, haar begeleiding van 4-daagselopers , haar hulp bij het startbureau van de Vierdaagse en haar intensieve jaren als mantelzorger.

Vanaf 17 september 1993 tot 17 september 2018 was mevrouw Van der Zwaard- van Haren voorzitter van de vrouwenvereniging ‘De Schakel’ ( met 25 leden). Haar taken als voorzitter waren het maandelijks organiseren van lezingen, vieringen, reisjes, bingoavonden voor de vrouwen uit het Waterkwartier. In de loop van de tijd hebben zich ook vrouwen uit andere delen van Nijmegen aangesloten. Met enthousiasme, doorzettingsvermogen en een enorme inzet heeft zij deze taken 25 jaar volbracht. Deeltaken hierbij waren onder andere het voorbereiden, het onderhouden van zakelijke contacten en het leiden van de bestuursvergade-ringen. De vereniging, door haar zelf opgezet 25 jaar geleden, drijft op haar en is alle jaren trekker van de vrouwenvereniging gebleven.

Mevrouw van der Zwaard-van Haren was tevens een aantal jaren secretaris bij de Wandelsport-vereniging KNBLO. Een bijzonder gegeven was dat zij zich dan ook inzette voor een bijzondere groep lopers uit Nijmegen, wonende op De Hulsen. Het deelnemen voor deze Nijmegenaren was betekenisvol: het gaf hen vertrouwen, bloeiden op door de deelname en gedane inspanning en leerden van de aangebo-den structuur. Mevrouw van der Zwaard-van Haren liet niet na zelfs haar eigen gezinsleden in te zetten om alles goed te laten verlopen tijdens de wandelmars.

Toen mevrouw van der Zwaard fysiek niet langer in staat was de wandelmars te lopen heeft zij 7 jaar als vrijwilliger geholpen op het Startbureau van de Vierdaagse.

Sinds 2008 is mevrouw van der Zwaard intensief mantelzorger voor haar tante en sinds 5 jaar is daar ook de mantelzorg voor haar moeder bijgekomen. Kortom: mevrouw is altijd heel druk en bezig voor anderen, voor de medemens. Een sociale vrouw met het hart op de goede plek die echt het verschil maakt.

Burgemeester Bruls reikte de Zilveren Waalbrugspeld uit aan mevrouw van der Zwaard-van Haren op 17 september 2018 om 20.15 uur tijdens de receptie van het 25 jarig jubileum van de vrouwenvereniging.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.