Zilveren Waalbrugspeld voor Paul Giesen

De heer dr. P.H.J. (Paul) Giesen (66) heeft een Zilveren Waalbrugspeld ontvangen voor zijn jarenlange verdiensten als huisarts en medeoprichter van Gezondheidscentrum ‘t Weeshuis in Nijmegen.

Dr. Paul Giesen is mede oprichter van het gezondheidscentrum ’t Weeshuis en grondlegger van de huisartsenpraktijk in 1982. ln de jaren daarna heeft hij er voor gezorgd dat de huisartsenpraktijk zich fysiek heeft kunnen uitbreiden waardoor er voldoende ruimte is om hedendaagse zorg te kunnen bieden aan de mensen in de Benedenstad/het Centrum. De, vanaf de oorsprong bestaande, visie van dr. Giesen op welke manier de patiëntenzorg geboden moet worden sluit naadloos aan bij de hedendaagse kijk op zorg: zorg op maat, dicht bij huis met daarbij het stimuleren van zelfzorg/zelfredzaamheid waar mogelijk. Daarbij is de huisarts de spil binnen het zorgnetwerk om de patiënt heen. Zo heeft dr. Giesen zich sterk gemaakt voor het behoud van de apotheek in het centrum, en zorgde hij voor het aanhalen en versterken van de samenwerking met andere hulpverleners (thuiszorg ZZG werd bijvoorbeeld in het centrum gehaald). Niet alleen de samenwerking met hulpverleners was belangrijk, hij had ook oog voor het belang van het Buurtcentrum naast de praktijk. Het bezig zijn met goede huisartsenzorg houdt voor dr. Giesen niet op bij de grenzen van de wijk. Hij is mede oprichter van de huisartsenpost, een concept dat inmiddels al jaren landelijk wordt toegepast. Nog altijd richt hij zich op het verder verfijnen van de huisartsenspoedzorg met inmiddels een eigen onderzoeksgroep. Hij heeft publicaties in vele wetenschappelijke tijdschriften en is direct betrokken geweest bij het opzetten van de kader huisarts opleiding spoedzorg.
Dr. Giesen wordt gekenmerkt als een bruggenbouwer en een huisarts die in zijn eigen spreekkamer op een gedreven, laagdrempelige en vooral persoonlijke manier zorg en een luisterend oor biedt aan zijn patiënten.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.