Zilveren waalbrugspeld voor Magda van Druten

Mevrouw M.G. (Magda) van Druten-Dingemans (75) is voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor haar jarenlange verdiensten als vrijwilliger bij diverse organisaties in Lent en haar inzet bij de adviescommissie Seniorenraad. Mevrouw Dingemans is vanaf 1975 de spil waar Tafeltje-Dekje in en rond Lent om draait. Zij houdt zich bezig met het werven en coördineren van de vrijwilligers en stelt de bezorgroosters op. 

Daarnaast heeft zij als aanvulling hierop tien jaar geleden de ‘eettafel’ opgericht in de Open Hof voor mensen die niet zelfstandig hun huis uit kunnen, maar wel behoefte hebben om elkaar te ontmoeten. Een groep van 12 vrijwilligers haalt elke dag die mensen op en brengt ze naar de eettafel. Ook is mevrouw Van Druten penningmeester in het college van Diakenen en secretaris van de kerkenraad. Als diaken van de Hervormde Kerk in Lent is zij al decennia lang fondsenwerver en contactpersoon voor het organiseren van lokale activiteiten als de 4 mei herdenking, de kinderen sportweek, de Sint Nicolaasintocht en de voedselbank.

Ook regelt zij kerstpakketten voor de voedselbank in Lent, Ressen en Oosterhout. Jaarlijks wordt door haar in de vastentijd, geholpen door zes mensen drie maal een benefiet-maaltijd georganiseerd. Sponsors worden aangetrokken en vrijwilligers bereiden de maaltijden voor zo’n 30 personen. De opbrengst komt ten goede aan een goed doel, meestal projecten in de regio zoals de dokterspost, daklozenopvang of de voedselbank. De nu landelijk bekende actie ‘Het Vergeten Kind’ is hieruit voortgekomen. Maar ook kleinschalige facilitaire projecten in het buitenland zoals een weeshuis in Angola, zonnepanelen in India en kaaskuipen in Roemenië. Door haar inzet en aandacht voor de veelal hulpbehoevende mensen in Lent is zij een belangrijke schakel geworden voor de Seniorenraad.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.