Zilveren Waalbrugspeld voor Hubert Hendriks

De heer H.C.W. (Hubert) Hendriks (67) heeft een Zilveren Waalbrugspeld ontvangen voor zijn jarenlange verdiensten voor het Huis voor de Binnenstad, de Voedselbank en diverse andere organisaties.

Als voorzitter van het Huis voor de Binnenstad is de heer Hendriks een verbinder en heeft oog voor de belangen van verschillende personen en organisaties. Hij heeft de drive en de energie om soms lastige politieke processen te managen en iedereen erbij betrokken te houden. Hij heeft een aantal nieuwe initiatieven ontplooid, zoals de oprichting van een samenwerkingsverband van vastgoedeigenaren. Ook is hij actief in overleg met plaatselijke ondernemers en landelijke brancheverenigingen en onderzoeksbureaus. Hij is proactief op het terrein van innovatieve modellen om de binnenstad economie te bevorderen in relatie tot regio en provincie gerelateerd aan landelijke ontwikkelingen.

Daarnaast zet de heer Hendriks zich al vele jaren in voor de Voedselbank. Eerst als vrijwilliger, toen als bestuurslid en nu als voorzitter. Hij gebruikt zijn kennis en ervaring om de organisatie te professionaliseren. In deze periode is de Voedselbank uitgebreid van 400 naar 3.000 klanten en is het een financieel gezonde organisatie met 120 vrijwilligers.De heer Hendriks heeft al tientallen jaren zijn talenten, kennis en ervaring en zijn vrije tijd ingezet voor de samenleving. Als lid van de Raad van Toezicht van Cultureel Centrum De Lindenberg heeft hij op adequate wijze en goed voorbereid zijn toezichthoudende taak vervult. Daarbij onderstreepte hij altijd het belang van voor alle doelgroepen goed toegankelijk cultuuronderwijs. Ook in de Rotaryclub Rijk van Nijmegen zet de heer Hendriks al jaren de toon als het om liefdadigheidsprojecten en activiteiten gaat.

Als adviseur, bestuurder en organisator binnen de stichting Gebroeders van Limburg heeft de heer Hendriks bijgedragen om de gebroeders en dit tijdperk een begrip te maken voor de stad en de verre regio. Daarnaast is hij bestuurder van het Gebroeders van Limburg Huis, medeorganisator 024 Geschiedenis, initiatiefnemer Steveniers als structurele geldbron voor de instandhouding van de St. Stevenskerk, initiatiefnemer Valkhof Klassiek en medeorganisator Nijmegen Klinkt!, executive van het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen en ambassadeur van concertgebouw De Vereeniging en de Stadsschouwburg. En is hij initiatiefnemer van de St. Stevenskerk kerkdiensten in Middeleeuwse sfeer met concerten. Hij inspireert, adviseert vrijwilligers en besturen en maakt deels zelf met anderen programma’s binnen de organisaties zelf. De heer Hendriks zet zich ook in als vrijwilliger in de parochie van de Verrijzenis van Christus. Hij vervulde een brugfunctie tussen de jongeren en de pastoor. Hij was pastoraal actief en is enige tijd later daarnaast ook dirigent geworden van het jongerenkoor.

Het welzijn van velen gaat hem aan het hart. Een luisterend oor, een scherpe intelligentie, een betrokken hart, een groot netwerk en schijnbaar altijd tijd en ruimte en zin om (toch) nog die broodnodige ondersteuning te bieden. Burgemeester Bruls reikte de Zilveren Waalbrugspeld uit aan de heer Hendriks tijdens zijn afscheidsreceptie als voorzitter van het Huis voor de Binnenstad.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.