Yarden biedt mogelijkheid mantelzorg aan leden

Mantelzorgorganisatie ‘Saar aan Huis’ voorziet in zorg in laatste levensfase. Het CBS voorspelt een tekort aan mantelzorgers, terwijl de behoefte aan zorg aan huis door ontwikkelingen als vergrijzing steeds groter wordt. Om deze zorg voor hun klanten ‘dichterbij’ en laagdrempeliger te maken, tekende Yarden onlangs een samenwerkingsovereenkomst met mantelzorgorganisatie Saar aan Huis.

Leden met een Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering kunnen in de laatste fase van hun leven, een gedeelte van het verzekerd bedrag vervroegd uit laten keren in geld, bijvoorbeeld om mantelzorg in te kopen.

Saar aan Huis

Op dit moment staan er nog vijftien mantelzorgers klaar voor iedere 85-plusser, anno 2040 is dit tot zes gedaald (bron:pbl). De zorg in Nederland staat onder druk en er is weinig ruimte voor extra’s naast de noodzakelijke medische zorg. Saar aan Huis is er om te ondersteunen in deze kwetsbare fase met licht huishoudelijk werk, gezamenlijk koken, lichte verzorging en bijvoorbeeld begeleiding bij een doktersbezoek. Sabine Blom van Assendelft, directeur Saar aan Huis: ‘In samenwerking met partijen als Yarden willen we de kwaliteit van zorg waarborgen. We hebben de vraag naar zorg enorm zien veranderen in de afgelopen vijf jaar. Er is te weinig personeel dus de werkdruk is enorm hoog, mantelzorgers kunnen het niet meer aan. Wij vinden het belangrijk om te voorkomen dat mensen in de laatste levensfase hiervan de dupe worden.”


Laatste zorg met Mijn Laatste Wensen

De Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering van Yarden is een flexibele verzekering die de mogelijkheid biedt om in de laatste fase van het leven, tot maximaal 50% van het verzekerd bedrag in geld te laten uitkeren. Met dit geld kan bijvoorbeeld de hulp van een zorgverlener worden ingeschakeld om verlichting te bieden bij ziekte. Maar de zorg kan ook ingezet worden voor de moeilijke fase na het overlijden. Om de kwaliteit van die zorg te waarborgen gaat Yarden de samenwerking aan met Saar aan Huis.

Een goed afscheid helpt je verder

Steun bieden aan mensen op een kwetsbaar moment, in de laatste fase van hun leven, is voor Yarden een logische toevoeging aan het dienstenpakket. Sabrina Franken, directeur Yarden Uitvaartverzorging: “Wij willen niet alleen zorg en ondersteuning bieden bij een overlijden, een goed afscheid begint vaak al vóór het overlijden. Door samen met Saar aan Huis zorg uit handen te nemen, hopen wij onze leden de ruimte te geven om zich te concentreren op de laatste levensfase”.

Meer informatie over ‘Saar aan Huis’ is te vinden www.saaraanhuis.nl en op www.yarden.nl/saaraanhuis.


Over Saar aan Huis

Met vestigingen in heel Nederland biedt Saar aan Huis ouderen ondersteuning die nodig is om comfortabel en verantwoord thuis te blijven wonen. Saar aan Huis is een klantgerichte, particuliere mantelzorgorganisatie. Saar aan Huis kan worden ingeschakeld om het leven thuis te vergemakkelijken. Saars doen onder andere (licht) huishoudelijk werk, houden gezelschap, koken, helpen met de administratie en gaan graag boodschappen doen.


Over Yarden

Met bijna 100 jaar ervaring en een vereniging van bijna één miljoen leden is Yarden dé uitvaartorganisatie van heel Nederland. Als afscheidsspecialist ondersteunt en inspireert Yarden bij het organiseren en verzorgen van een passende begrafenis of crematie. Door voorlichting en het initiëren van diverse activiteiten wordt bewustwording over leven, dood en afscheid bevorderd. Yarden maakt een persoonlijk afscheid voor iedereen bereikbaar en betaalbaar, omdat een goed afscheid mensen verder helpt. Met 200 vrijwilligers, 900 medewerkers (waaronder 102 lokale uitvaartverzorgers), 41 uitvaartcentra, 24 crematoria en 7 begraafplaatsen in Nederland zit Yarden altijd in de buurt. Voor meer informatie: yarden.nl.

De namen van de personen op de bijgevoegde foto: v.l.n.r.: Serge Evers en Sabrina Franken van Yarden Uitvaartorganisatie, Lucas Boreel en Sabine Blom van Assendelft van Saar aan Huis.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.