Werkzaamheden Ruimte voor de Waal Nijmegen halverwege

De uitvoering van de dijkverlegging bij Lent is deze maand op de helft. Sinds de start in januari 2013 is de aanblik van de noordoever van de Waal bij Nijmegen ingrijpend veranderd. Ongeveer de helft van de circa 3,5 km lange nevengeul is gegraven en aan de oostkant van het plangebied siert een gloednieuwe dijk het landschap. Verder wordt hard gebouwd aan drie nieuwe bruggen en een nieuwe kade. Bij het afgegraven talud van de oude Waalbrug is vorige week gestart met het storten van de pijlers van de Verlengde Waalbrug. Hiermee liggen de werkzaamheden op schema.  Op 31 december 2015 moeten de waterveiligheidswerkzaamheden, die deel uitmaken van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat, gereed zijn.

 

De ingrepen, moeten ervoor zorgen dat de Waal meer ruimte krijgt en overstromingen zoals in 1993 en 1995 tot het verleden behoren. In de nevengeul zal  altijd water staan. Een drempel met openingen zorgt ervoor dat de geul altijd gevoed wordt met stromend water. Bij hoogwater stroomt het water over de drempel heen zodat de volledige capaciteit van de geul benut wordt. Met het graven van de geul ontstaat er in het hart van de stad een langgerekt eiland in de Waal met ruimte voor wonen en recreatie, cultuur en natuur.

De werkzaamheden voor de dijkverlegging zijn de afgelopen jaren niet ongemerkt gebleven. Talloze groepen bezoekers variërend van scholieren tot buitenlandse delegaties en journalisten van over de hele wereld kwamen de afgelopen anderhalf jaar naar Nijmegen om een kijkje nemen bij het project. De website www.ruimtevoordewaal.nl heeft inmiddels ruim 50.000 bezoekers gehad. Op de projectwebsite is naast algemene en praktische informatie ook een hoop beeldmateriaal te vinden van de werkzaamheden. Zo zijn er 360 graden roundshots te zien van zes locaties in het gebied die een mooi beeld geven van het veranderende landschap. De werkzaamheden en de toekomstige situatie zijn ook te zien op de app Lentslide.

 

Ruimte voor de Rivier
De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden.

Op deze manier werken we samen aan de veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied én aan een aantrekkelijke leefomgeving.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.