Wat houdt een samenlevingscontract in?

Je bent happy met elkaar, gaat de toekomst positief tegemoet en dan word je geattendeerd op het opstellen van een samenlevingscontract. Zo niet romantisch! Tegelijkertijd wel belangrijk.

Eigenlijk gaat het bij een contract vaak om de minder leuke kanten van het leven. Zoals bij elkaar weggaan of bij een overlijden. Daar wil je op het moment dat je gelukkig bent en samen verder gaat, eigenlijk niet aan denken. 

Toch is het belangrijk dat wel te doen. Zeker voordat er eventueel kinderen komen of je samen een huis wilt kopen. Je bent namelijk van een heleboel ellende verlost als je samen afspraken op papier zet, voor het geval dat.

Mocht er dan toch iets minder goed gaan, dan is er direct helderheid en hoef je je hoofd niet te breken over zaken die onduidelijk zijn. Met een samenlevingscontract wordt het er eigenlijk alleen maar duidelijker van en daarmee geeft een samenlevingscontract een heleboel rust. 

Zelf of naar de notaris

Een samenlevingscontract kun je zelf opstellen of door een notaris laten doen. In dat laatste geval kost het geld, maar sommige instanties, zoals een hypotheekverstrekker, vragen vaak om een notarieel samenlevingscontract. Een standaard contract is minder kostbaar dan een contract dat wat uitgebreider is en op een persoonlijke situatie wordt aangepast.  

Koop- of huurhuis

Je regelt in een samenlevingscontract onder meer de verdeling van de kosten van een woning. Of dat nu een huur- of een koopwoning is. In dat laatste geval is het ook van belang op wiens naam de woning komt te staan, of op beider naam. 

Vaste lasten betalen

Hoe verdelen jullie de vaste lasten, de huishoudkosten, de aanschaf van meubels of de vaste lasten van de auto? Het is goed om hier afspraken over te maken om er altijd op terug te kunnen vallen. Soms kiezen mensen voor een gezamenlijke huishoudpot. Alles kan, als je het er beiden maar over eens bent. 

Afscheid nemen

In het samenlevingscontract is vastgelegd van wie de inboedel is of hoe je die wilt verdelen mocht het mis gaan. Ook staat daarin wie er in de woning blijft en of er sprake is van partneralimentatie. Hoe het pensioen wordt verdeeld. Zijn er kinderen bij betrokken dan moeten daar vooral duidelijke afspraken over worden gemaakt. Over waar ze -als je uit elkaar gaat- voortaan verblijven, wie hun levensonderhoud betaalt en ga zo maar door. 

In het ergste geval, als een van beiden komt te overlijden, kunnen de eerdere afspraken uit het contract veel rust brengen. Hoef je als nabestaande immers niet direct over na te denken. Het is geregeld. 

Zo kan het goed zijn als in het samenlevingscontract via een notaris een verblijvingsbeding is meegenomen. Dat gaat onder meer over de gezamenlijke inboedel en het huis. In zo’n beding is automatisch vastgelegd dat de spullen overgaan naar de nabestaande. Met of zonder een vergoeding voor eventuele erfgenamen. 

Overigens; de meubels en andere spullen die niet van jullie samen zijn, komen in een erfenis terecht. Moeten die spullen ook naar de partner die overblijft, dan is het belangrijk dat in een testament vast te leggen. 

Kosten samenlevingscontract

Een samenlevingscontract biedt dus duidelijkheid en je weet beter waar je aan toe bent. Als je een samenlevingscontract via een notaris laat vastleggen dan kost dat gemiddeld tussen de 150 en 750 euro. Notaristarieven zijn immers vrij en wat je allemaal wilt laten vastleggen is ook van invloed op de kosten. Wie ook een testament wil laten maken moet rekenen op een basistarief van een ruime 250 euro. Soms is het verstandig dat in één keer met het samenlevingscontract te laten doen. Dat kan veel geld schelen en je bent in een keer klaar.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.