VVD wil één miljoen extra voor sport in Nijmegen

Sport voor iedereen toegankelijk houden

NIJMEGEN – De Nijmeegse VVD wil één miljoen euro extra uittrekken voor sport in Nijmegen. Veel Nijmeegse sportclubs hebben het namelijk moeilijk. Onlangs werd bekend dat ook de Nijmeegse hockeyclubs NMHC, QZ en Union in zwaar weer verkeren. De kosten voor het onderhouden en vervangen van de kunstgrasvelden trekken een steeds zwaardere wissel op de clubkas, stellen ze onlangs in dagblad De Gelderlander. De clubs voorzien drastische verhogingen van de contributiegelden, als er geen maatregelen genomen gaan worden.

Deze situatie is niet uniek voor het hockey. Alle sportverenigingen staan momenteel onder zware financiële druk. De inkomsten lopen terug en de noodzaak voor investeringen in accommodaties, beheer en onderhoud neemt toe. Dit beeld wordt landelijk bevestigd door de Stichting Waarborgfonds Sport.

Deze ontwikkeling baart de Nijmeegse VVD grote zorgen. Fractievoorzitter en lijsttrekker Hayke Veldman: “In het najaar van 2013 hebben wij gepleit voor extra investeringen voor sport in Nijmegen.” Ook tijdens de maandelijkse straatactie ontving de VVD-fractie signalen van verontruste amateur-sporters. “Ook de noodkreet van de hockeyclubs sterkt ons in de opvatting dat sport tijdens de aankomende vier jaar een extra investering verdient. Daarom willen we de komende vier jaar één miljoen euro extra uittrekken voor de sport in Nijmegen.”

De liberalen willen de aankomende jaren meer geld uittrekken voor ondersteuning van de sportverenigingen in Nijmegen. Investeren in breedtesport is immers investeren in de jeugd, in integratie en in het samenbrengen van inwoners. Investeren in sport is dus investeren in de toekomst.

Geld alleen is niet de oplossing voor een sportsector onder druk. Toegang tot professionele kennis en samenwerking tussen clubs spelen een cruciale rol om clubs ook op lange termijn een financieel gezond perspectief te geven. De VVD wil daarom ook investeren in kennis bij de clubs en in vernieuwende concepten voor onderhoud en beheer.

Sport is te belangrijk om nu links te laten liggen!

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.