Vrede van Nijmegen Penning voor Neelie Kroes

De Vrede van Nijmegen Penning van 2014 wordt toegekend aan Neelie Kroes. Zij krijgt de penning voor haar bijdrage aan de ontwikkeling en positie van Europa. De penning wordt op 7 mei uitgereikt in de Stevenskerk in Nijmegen waarna Kroes de Vrede van Nijmegenlezing zal uitspreken. ‘Ik vind het bijzonder eervol om deze penning in ontvangst te mogen nemen en ben zeer gevleid om daarmee in de voetsporen te treden van Jacques Delors en Umberto Eco.’

Met verstand van zaken en daadkracht zet Kroes zich in voor Europa. Als Eurocommissaris bereidt zij Europa voor op de digitale toekomst. Zij maakt zich sterk voor innovatie en snelle internetverbindingen voor alle Europeanen. Onder haar verantwoordelijkheid investeert Europa in de productie van snellere, slimmere en goedkopere chips waarmee de basis wordt gelegd voor de ontwikkeling van nieuwe technologie. Dat doet zij vanuit de gedachte dat ict-technologie mensen bij elkaar kan brengen, levens kan verbeteren en van grote economische betekenis is.

Kroes is pleitbezorger van ‘open access’, van belang voor de ontwikkeling van de wetenschap en educatie. Tevens heeft ze oog voor de privacyaspecten van het digitale tijdperk. Met overtuiging en in helder taalgebruik draagt ze haar visie en beleid uit via zowel de traditionele als de sociale media. Daarmee weet ze een groot publiek te bereiken.

Vanwege het belang van de vrije markt voor alle Europeanen schuwde zij als Eurocommissaris mededinging de confrontatie met grote ondernemingen niet. Ze trad krachtig op tegen multinationals die zich schuldig maakten aan kartelvorming. Dit heeft haar de bijnaam Nikkelen Neelie opgeleverd. Met diezelfde gedrevenheid ageert ze momenteel tegen de hoge roaming tarieven voor het mobiele data verkeer. 

Kroes is actief geweest in de landelijke politiek als parlementslid, staatssecretaris en minister van Verkeer en Waterstaat. Tevens was zij president van Universiteit Nijenrode en had zij vele functies in het bedrijfsleven.

De Vrede van Nijmegen was tussen 1678 en 1679 één van de eerste vormen van Europese afspraken en samenwerking. In de Waalstad sloten onder meer Spanje, Frankrijk, Zweden, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het Heilige Roomse Rijk vredesverdragen om verschillende oorlogen op het Europese continent te beëindigen. In veel Europese landen heeft de Vrede van Nijmegen een plaats gekregen in de geschiedenisboeken als een cruciaal moment in de Europese geschiedenis.

De Vrede van Nijmegen Penning is een tweejaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan een internationale hoofdrolspeler die zich ingezet heeft voor Europa. Het is voor de derde keer dat de Vrede van Nijmegen Penning wordt uitgereikt. In 2010 mocht Jacques Delors de prijs in ontvangst nemen. In 2012 ging de eer naar Umberto Eco.

De Vrede van Nijmegen Penning is een initiatief van de gemeente Nijmegen, de Radboud Universiteit Nijmegen en NXP Semiconductors N.V. en wordt ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.