Vrede van Nijmegen Penning uitgereikt

De Vrede van Nijmegen Penning van 2016 is vrijdag 18 november uitgereikt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Burgemeester Bruls reikte de penning uit aan president Guido Raimondi van het Hof. Het Europees Hof ontving  de penning voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van Europa en de bescherming van de rechten van de mens. Na de uitreiking sprak president Raimondi de Vrede van Nijmegenlezing uit.

Sinds 1959 is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de belangrijkste hoeder van de rechten van de mens in Europa. Niet eerder was er een internationale rechterlijke instantie die toegankelijk is voor individuele slachtoffers van mensenrechtenschendingen, en die voor de Europese staten bindende uitspraken kan doen. Het Hof is er eerst en vooral om rechtsherstel te bieden bij grote en ernstige problemen. Het tikt staten op de vingers bij mensonterende gevangenisomstandigheden, bij verdwijningen en foltering tijdens burgeroorlogen, bij politiegeweld, of bij politiek gemotiveerde gevangenschap. Het Hof is er daarnaast voor de lastige grondrechtenvraagstukken van onze tijd, zoals de rechten van vluchtelingen en immigranten, de bescherming van persoonsgegevens en discriminerende uitlatingen van politici. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens speelt een cruciale rol in de bescherming van de mensenrechten en kreeg daarom de Vrede van Nijmegen Penning 2016.

De Vrede van Nijmegen was tussen 1678 en 1679 één van de eerste vormen van Europese afspraken en samenwerking. In de Waalstad sloten onder meer Spanje, Frankrijk, Zweden, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het Heilige Roomse Rijk vredesverdragen om verschillende oorlogen op het Europese continent te beëindigen. In veel Europese landen heeft de Vrede van Nijmegen een plaats gekregen in de geschiedenisboeken als een cruciaal moment in de Europese geschiedenis. De Vrede van Nijmegen Penning is een tweejaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan een internationale hoofdrolspeler die zich ingezet heeft voor Europa. Het is de vierde keer dat de Vrede van Nijmegen Penning wordt uitgereikt. In 2010 mocht Jacques Delors de prijs in ontvangst nemen. In 2012 ging de eer naar Umberto Eco. In 2014 viel de eer te beurt aan eurocommissaris Neelie Kroes.

Foto gemaakt door: Mathijs Hanekamp

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.