Vijf projecten krijgen bijdrage uit reserve Ondernemersfonds

Met budget uit het Ondernemersfonds dat afgelopen jaren niet was besteed, financiert de gemeente nu vijf nieuwe projecten, gericht op innovatie, werkgelegenheid, duurzaamheid en/of versterking van het organiserend vermogen of bedrijvigheid:

In het project Kansen voor de Nijmeegse Binnenhaven onderzoeken ECN en TPN-West worden mogelijkheden onderzocht voor watergebonden activiteiten in de Noord Oost Kanaalhaven te vergroten. Door de havens intensiever en efficiënter te benutten kunnen bedrijvigheid en werkgelegenheid groeien. Bijdrage 25.000 euro

Het project Startup Support Nijmegen richt een netwerk op van ervaren mentoren en coaches om startups een extra impuls te geven en hun ondernemerschap te versterken. Dit draagt bij aan innovatie, werkgelegenheid en verdere economische spin-off van Nijmegen. Bijdrage 50.000 euro.

De Verkiezing Nijmeegse Ondernemer van het jaar 2018 is de 10e op rij. Om deze verbindende activiteit voor het Nijmeegse bedrijfsleven extra te kunnen vieren is er een bijdrage van 12.500 euro.

Het project Route naar arbeid wil met intensieve trajectbegeleiding en werkbegeleiders jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten voorkomen. Het project richt zich specifiek op leerlingen die niet kunnen doorstromen naar MBO-2. Deze samenwerking tussen ROC Nijmegen en het WerkBedrijf krijgt een bijdrage van 120.000 euro.

In de afgelopen jaren is een reserve opgebouwd van 450.000 euro. College en raad besloten eerder de reserve in 2018 aan te wenden ten bate van de Nijmeegse economie, om het ondernemersklimaat te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. De reserve is ontstaan door minder gehonoreerde aanvragen, teruggevorderde subsidies als gevolg van niet of gedeeltelijk doorgaan van projecten en doordat projecten goedkoper uitvielen dan op voorhand begroot.
Uit deze reserve werden eerder al de volgende projecten gefinancierd:

Kracht Rijk van Nijmegen 2025
Initiatief van de Rabobank (RVN@) waarbij in 25 projecten wordt gewerkt aan de sociaaleconomische versterking van de regio.
Gastvrij Talent (Project Kok Rijk van Nijmegen)
Werkzoekenden worden in een leerwerktraject omgeschoold tot basiskok niveau 2 en niveau 3 en stromen duurzaam uit naar werk. De vraag van de horecaondernemers staat hierbij centraal, niet het profiel van de werkzoekenden.
Haalbaarheidsonderzoek BIZ Binnenstad
Met als doel dat het Huis voor de Binnenstad toegroeit naar een financieringsvorm die haar een meer solide financiële basis geeft, waardoor meer middelen gegenereerd worden om de stad te promoten en te vermarkten

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.