Vervolgbijeenkomst Kansenkaart Duurzame Energie Groesbeek

Komen er zonnepanelen of windmolens? En zo ja, waar dan? Deze en andere vragen over hoe we duurzame energie gaan opwekken stonden centraal in verschillende bijeenkomsten in de dorpen van gemeente Berg en Dal. Op dinsdag 22 mei organiseert de gemeente een extra bijeenkomst. Aanmelden is noodzakelijk.

In Beek en Millingen waren de voorkeuren van de inwoners duidelijk. De voorkeuren in Groesbeek en omgeving vragen om toelichting. Tijdens de bijeenkomst in Groesbeek zijn er verschillende voorkeuren aangegeven. Hierdoor is er geen eenduidig beeld van wat de inwoners in Groesbeek willen. Ligt de voorkeur bij bijvoorbeeld enkele grote zonneparken? Of toch liever meerdere kleine? Zijn windmolens en biomassacentrales ook oplossingen? Deze en andere keuzes wil de gemeente graag bespreken tijdens een extra bijeenkomst.

Wanneer: Dinsdag 22 mei 2018
Waar: In de Raadszaal van het Gemeentehuis in Groesbeek, Dorpsplein 1.
Hoe laat: Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom, het programma begint om 19.30 uur.
Voor wie: Inwoners van de kernen Groesbeek, De Horst, Breedeweg, Heilig
Landstichting en Berg en Dal en het buitengebied rondom deze kernen.

Aanmelden kan via duurzame-energie@bergendal.nl.

De gemeente Berg en Dal wordt klimaatneutraal. Ze zetten in op besparen en lokaal energie opwekken, maar er is meer nodig. Zo moet er ook grootschalig duurzame energie opgewekt worden. Om in beeld te brengen wat kan en gewenst is, wordt een Kansenkaart Duurzame Energie gemaakt. Meer dan 200 inwoners hebben meegedacht voor deze Kansenkaart. Deze voorkeuren worden meegenomen, maar de gemeente beslist uiteindelijk. Benieuwd naar de uitkomsten van de ontwerpsessies? Kijk op: www.bergendal.nl/duurzame-energie

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.