Vernieuwde wijk Olden Tempel in Beuningen klaar

De herstructurering van de wijk Olden Tempel in Beuningen zit er bijna op. De gemeente Beuningen en Standvast Wonen werkten, samen met bewoners en diverse partijen, ruim 8 jaar aan dit project. De wijk transformeerde van achterstallig en rommelig naar een frisse, moderne Beuningse wijk van deze tijd.

 

De herstructurering van de Olden Tempel was één van de eerste grote projecten voor Standvast Wonen en de gemeente Beuningen. ‘Het doel van de herstructurering was drieledig’, zegt wethouder Piet de Klein van de gemeente Beuningen. ‘De verouderde woningen aanpassen, de openbare ruimte aanpakken en leefbaarheid in de wijk verbeteren.’ Zo werden er de afgelopen jaren woningen gesloopt en nieuwe huizen en appartementencomplexen gebouwd. In december 2013 werden de laatste woningen opgeleverd en in het voorjaar van 2014 de bestrating en verlichting in de wijk aangelegd. In het najaar van 2014 worden de laatste bankjes en vuilnisbakken geplaatst. Afhankelijk van de seizoensomstandigheden wordt dan ook het laatste groen aangeplant.

 

Van een verouderd naar modern Olden Tempel
De wijk was vrij dicht bebouwd met 600 woningen. Vooral rijtjes en gestapelde woningen. De helft hiervan werd verhuurd. Piet de Klein: ‘De afgelopen jaren is de beeldkwaliteit en leefbaarheid van de wijk door diverse acties zichtbaar verbeterd.’ Zo zijn er 88 woningen gesloopt, flats gerenoveerd en 64 bergingen verplaatst van de voorzijde naar de achterzijde van de woning waardoor de bewoner én de voorbijganger elkaar kunnen zien. De wijk is zichtbaar opener én veiliger geworden. Daarnaast zijn nog eens 51 bergingen vervangen. Ook de gevels van een aantal hoekwoningen zijn aangepast. Verder werden er 38 nieuwe energiezuinige gezinswoningen gebouwd, waarvan zes energieneutraal, en drie levensloopgeschikte woongebouwen met 51 appartementen waar jong en oud door elkaar wonen. ‘Ook het groen, de wegenstructuur in en om de wijk en de parkeergelegenheid zijn verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe toegangsbrug ‘Boog’ van Olden Tempel naar de Leigraaf’, aldus Piet de Klein. Ook de riolering werd vervangen door een gescheiden rioolstelsel zodat afval- en regenwater voortaan apart worden afgevoerd. En de wijk kreeg straatverlichting op wind- en zonne-energie.

 

Bewoners dachten mee in begeleidingsgroep
‘Vanaf de start van het project wilden we bewoners betrekken bij de keuzes die er gemaakt moesten worden’, zegt Esther Lamers, directeur-bestuurder van Standvast Wonen. ‘Na een oproep meldden zich direct een aantal betrokken en enthousiaste bewoners. Bewoners die al in de wijk woonden, maar ook toekomstige bewoners van de Olden Tempel. Allemaal hadden zij één ding met elkaar gemeen; ze voelden zich betrokken bij de wijk en dragen de Olden Tempel een warm hart toe.’ In de dertien bijeenkomsten die volgden, adviseerden zij de gemeente Beuningen en Standvast Wonen over diverse zaken. Gespreksonderwerpen waren onder meer de groenvoorziening, de (ver)plaatsing van bergingen en schuttingen, het parkeren, de verkeersveiligheid en de communicatie naar bewoners. ‘Door de inbreng, adviezen en kritische kanttekeningen van de begeleidingsgroep, hebben we een beter resultaat kunnen bereiken. We hebben samen een wijk gerealiseerd waar we terecht trots op kunnen zijn. Ik ben daar de begeleidingsgroep erg dankbaar voor en ik hoop dat alle bewoners zich actief blijven inzetten voor de wijk’, aldus Esther Lamers.

 

Afkoppelen van het regenwater
Bijzonder is dat er in het gerenoveerde deel van de wijk een gescheiden rioolstelsel is aangelegd. Een aparte buis vangt al het regenwater op van straten en trottoirs en voert het af naar de vijvers aan de rand van de wijk. Schoon water wordt zo niet vuil gemaakt door het te mengen met afvalwater van de woningen en hoeft daardoor ook niet naar de zuivering. Dat scheelt energie en voorkomt ‘overstorten’ van vuilwater in het oppervlaktewater zoals de Waal, zeker bij heftige buien. De gemeente Beuningen betaalt deze aanleg en is momenteel in gesprek met inwoners van bestaande woningen in Olden Tempel om zoveel mogelijk huizen te laten afkoppelen van het regenwater. Dit heeft tot op heden geresulteerd in een geweldige participatie en medewerking. Al 99 bewoners willen hun regenpijp afkoppelen en nog 13 denken erover na.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.