Verkeersmaatregelen Burgemeester Geradtslaan Beuningen

De Burgemeester Geradtslaan is een drukke verkeersader met enkele verkeersonveilige plekken. Om de verkeersveiligheid te verbeteren worden maatregelen getroffen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in twee fases en starten op 27 oktober aanstaande.

Verbeteringen infrastructuur
Er wordt gestart met het aanpassen van de zebrapaden in de straat. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met werkzaamheden aan de bushalte. De volgende maatregelen worden uitgevoerd in fase 1:
· vernieuwen en verhogen bushalte ‘centrum’ in klinkerbestrating bij het Thorbeckeplein
· aanleg van een nieuwe verhoogde zebra met verlichtingsmast nabij de Korhoenlaan
· opheffen van de huidige zebra nabij de Emmastraat (oversteken blijft hier informeel mogelijk)
· omvormen van de aansluiting Korhoenlaan tot inritconstructie (zoals toegang parkeerterrein)
· plaatsing van een verlichtingsmast boven de zebra nabij de Houtduiflaan.

Verkeershinder fase 1 vanaf 27 oktober

Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 oktober is de Korhoenlaan afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van de Burgemeester Geradtslaan. Dit is nodig voor de aanleg van de inritconstructie. Er kan in de wijk worden omgereden via de Meerkoetlaan en Fazantlaan.

impressie verkeersmaatregelen Burgemeester Geradtslaan-Korhoenlaan (1)

Van maandag 3 tot en met woensdag 5 november is de Burgemeester Geradtslaan zelf direct ten oosten van de Korhoenlaan afgesloten voor alle verkeer. Het parkeerterrein op het Thorbeckeplein blijft bereikbaar vanaf de rotonde Wilhelminalaan. De omleidingsroute loopt via de Van Heemstraweg. De bushaltes Haagstraat, Lavendelstraat en Centrum komen tijdelijk te vervallen. Er is een noodbushalte bij de kruising Wilhelminalaan – Marskramer. Verkeer moet rekening houden met tijdelijke verkeersoverlast. Omwonenden en ondernemers zijn ingelicht door middel van een brief.

Fase 2
Medio 2015 start de tweede fase van de verkeersmaatregelen. Dan wordt onder andere de oversteekbaarheid nabij het Amaliaplein verbeterd en wordt een veilige verkeersoplossing voor het bouwverkeer van/naar het Hutgraaf-terrein gemaakt. Direct omwonenden worden hier te zijner tijd over geïnformeerd.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.