Verbetering kwaliteit van leven chronisch zieke kinderen

Het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis, Stichting Kind en Ziekenhuis, de gemeente Nijmegen en Zorgverzekeraar VGZ starten het project “Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen” bij kinderen. Het project stelt de kwaliteit van het dagelijks leven van chronisch zieke kinderen centraal. Uit een analyse van 400 casussen uit de regio Nijmegen blijkt dat een kwart van de kinderen met ingrijpende medische aandoeningen niet goed mee kan doen thuis en op school. In Nijmegen starten kinderartsen, psychologen, pedagogen, kinderverpleegkundigen van binnen en buiten het ziekenhuis daarom samen met ouders een innovatieve aanpak.

Zieke kinderen kunnen steeds sneller naar huis doordat veel medisch verpleegkundige handelingen thuis kunnen worden uitgevoerd. In sommige gevallen is de overgang van het ziekenhuis naar huis niet goed op elkaar afgestemd. Hierdoor is het chronisch zieke kind toch noodgedwongen vaker dan nodig terug in het ziekenhuis.

In de nieuwe aanpak wordt uitgebreid met de ouders besproken of ze hulp nodig hebben thuis. Ze krijgen hulpmiddelen om de zorg rondom hun kind thuis te kunnen regelen met de medische of psychosociale hulpverleners. Een acute hulplijn voor ouders en zorgverleners hoort hierbij. Als blijkt dat het nodig is komen kindzorgorganisaties of jeugdhulpmedewerkers ook aan huis. Hierdoor wordt de zorg vanuit de verschillende disciplines beter afgestemd op het kind en het gezin en biedt dit goede ondersteuning buiten de ziekenhuismuren voor kinderen met chronische lichamelijke aandoeningen die ook in psychosociaal opzicht kwetsbaar zijn. Kinderen kunnen hierdoor in hun eigen omgeving blijven, gewoon naar school gaan en met hun vriendjes spelen. Bovendien hoeven ze minder vaak terug naar het ziekenhuis.

Het project wordt gefinancierd door Zorg Instituut Nederland.

Meer informatie: www.medischkindzorgsysteem.nl

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.