Veertien lintjes tijdens Lintjesregen

Burgemeester Bruls reikte op 26 april ter gelegenheid van Koningsdag 14 Koninklijke Onderscheidingen uit. Hij bezocht de mensen zoveel mogelijk thuis of op de plekken waar zij werken of hun vrijwilligerswerk verrichten. Dit jaar werden er 9 mannen en 5 vrouwen gedecoreerd.

Harold Bekkering (51), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Dhr. Bekkering verricht onderzoek naar hoe de mens komt tot doelgerichte acties en hoe mensen elkaar daarin beïnvloeden. Zijn onderzoek is breed georiënteerd. Hij heeft baanbrekend onderzoek verricht op het gebied van imitatie, leren, taal, sociale cognitie, robotica, sociale coöperatie en cognitieve ontwikkeling. Hij gebruikt traditionele, psychologische methoden als ook technieken uit de neurowetenschappen. Dhr. Bekkering behoort op het gebied van menselijk actie-onderzoek binnen de cognitieve psychologie tot de wereldtop. Dhr. Bekkering is een succesvol opleider en coach en weet zijn kennis over te dragen aan jonge onderzoekers. Hij is een veelgevraagd redacteur en reviewer van internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Lutgarde Buydens (61), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Mevr. Buydens houdt zich bezig met analyse van en informatie-extractie uit chemische data. Nieuwe en vooruitstrevende methoden en strategieën worden ontwikkeld uit diverse vakgebieden zoals statistiek, datascience, kunstmatige intelligentie en gecombineerd met chemie en biochemie. Mevr. Buydens was mede-ontwikkelaar van methoden om allerlei soorten plastic uit het huishoudafval te scheiden. Mevr. Buydens heeft gezorgd voor geautomatiseerde verwerking van analytisch chemische data wat leidde tot kwaliteitsverbetering en aanzienlijke kostenbesparing. Mevr. Buydens behoort binnen haar vakgebied tot de wereldtop.

Ger Gerrits (73), Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dhr. Gerrits heeft zich als vrijwilliger ingezet voor het behoud van het Albertinumklooster met bijbehorende kloostertuin. Hij is vrijwilliger bij het JongerenPastoraat en was mede betrokken bij de fusie van de parochies Dominicus en Christus Koning tot de Effataparochie. Hij coördineerde diverse inzamelingsacties, zoals voor een woon- en werkcentrum voor paters die werken met aidsslachtoffers in India en de bouw van een kinderdagverblijf in Sizakala (Zuid-Afrika). Hij is secretaris van de Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit (SOL). Deze steunt leerkrachten in het (basis)onderwijs op het gebied van levensbeschouwelijke vorming, identiteitsontwikkeling, verlies en rouw.

Henri Goverde (71), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dhr. Goverde is ruim 24 jaar hoofddocent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit geweest en deeltijd hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Wageningen. Dhr. Goverde verrichtte veel werk als editor en oprichter van het internationale tijdschrift ‘Journal of Political Power’. Vanuit zijn Gelderse Statenlidmaatschap had hij zitting in meerdere adviescommissies, -raden en overleggroepen. Dhr. Goverde is bestuurslid en voorzitter bij de Stichting Via Natura. Deze stichting heeft een landelijke voorbeeldfunctie voor landschapsontwikkeling en vooral publiek-private samenwerking.

Ger Hendriks (74), Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dhr. Hendriks was pleegouder via Pax Christi, zo ving hij een vijfjarige Duitse jongen op tot hij volwassen was. Nog steeds staat hij hem en zijn gezin met raad en daad bij. Dhr. Hendriks was voorzitter ouderraad en de medezeggenschapsraad van basisschool De Zonnewende. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan twee complexe fusies van scholen. Dhr. Hendriks heeft als voorzitter leiding gegeven aan de verkoop van het Kegelhuis op de oude locatie en verhuizing naar een nieuwe locatie.

Henk Jans (65), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dhr. Jans is begonnen als medisch milieukundige bij de GGD Stadsgewest Breda en inmiddels zelfstandig consulent. Hij heeft vele boeken geschreven op het vakgebied. Gezondheidsklachten gerelateerd aan het verspreidingsgebied van de eikenprocessierups heeft hij op de kaart gezet. Dhr. Jans is een van de trekkers van het signaleren van gezondheidseffecten van intensieve veehouderij en zet zich in voor het belang van een goed ‘binnenmilieu’ in lagere scholen. Op het gebied van medische milieukunde verzorgt hij diverse cursussen, colleges en presentaties voor medewerkers in het veld.

Maria Kerckhoffs-Hermans (68), Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevr. Kerckhoffs-Hermans is in het verleden meer dan twintig jaar penningmeester geweest bij peuterspeelzaal De Rakkertjes. Mevr. Kerckhoffs-Hermans is al 25 jaar vrijwilligster bij het Ronald McDonald Huis Nijmegen en de familiekamers in het Amalia kinderziekenhuis van het Radboudumc. Naast de verantwoordelijkheid voor het dagelijks reilen en zeilen van het huis leidt zij regelmatig vrijwilligers op. Bij het Amalia kinderziekenhuis coördineert zij de inzet van de vrijwilligers en onderhoudt contacten met verpleegkundigen. Sinds een aantal jaren organiseert zij een speelgoedverkoop waarvan de opbrengst ten goede komt van het Ronald McDonald Huis Nijmegen.

Pieter Leroy (62), Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dhr. Leroy is verantwoordelijk voor de opleiding milieu-maatschappijwetenschappen en voor het onderzoek op het gebied van milieubeleid. De analyse van voortdurende vernieuwing van het milieubeleid, mede onder invloed van bredere politieke ontwikkelingen, staat hierin centraal. Inmiddels is hij voorzitter van de opleidingscommissie en lid van de examencommissie. Dhr. Leroy heeft de bewustwording van overheden en burgers voor het behoud en het herstel van een leefbare wereld vergroot.
NB: Dhr. Leroy ontving een telefoontje van de burgemeester over deze onderscheiding i.v.m. zijn vakantie. Definitieve uitreikingsdatum wordt nog vastgesteld.

Angela Maas (60), Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevr. Maas is gespecialiseerd in cardiologie. Mevr. Maas paste checklists en protocollen bij hartfalen aan voor vrouwelijke patiënten, omdat zij ontdekte dat reacties, signalen en indicaties bij vrouwen anders zijn dan bij mannen. Dit deed zij in samenwerking met collega’s van andere medische specialisaties. Mevr. Maas heeft het Radboudumc onderzoeksfonds Hart voor Vrouwen opgericht met het doel extra financiën te genereren voor betere multidisciplinaire cardiovasculaire zorg bij vrouwen. Mevr. Maas heeft vele nevenactiviteiten Zij is onder andere bestuurslid van het landelijk netwerk van vrouwelijke hoogleraren en lid van het Stichtingsbestuur van Opzij.

José Rieter (78), Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevr. Rieter is vrijwilligster bij het Asielzoekerscentrum Nijmegen. Daar heeft zij de kookclub Inásakó opgericht. Zij legde via het samen koken een verbinding tussen de asielzoekers en inwoners van Nijmegen-Oost. Zij organiseert activiteiten en excursies in Nederland. Mevr. Rieter ondersteunt asielzoekers bij het invullen van formulieren, regelen van werk, verhuizingen, contact met advocaten. Tevens werft zij vrijwilligers voor het AZC en geeft taal-, naai- en fietslessen. Mevr. Rieter verzorgt als vrijwilliger bij De Vijverhof muziekmiddagen voor kwetsbare en dementerende ouderen.

Dick Stegeman (66), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Dhr. Stegeman was klinisch fysicus bij Neurologie van de Radboud Universiteit. Technologie speelt een steeds grotere rol in de gezondheidszorg. Dhr. Stegeman is uitvinder van het EMG-matje dat internationaal zorgde voor een revolutie in de wijze waarop spieractiviteit gemeten kan worden, zonder daarbij (pijnlijke) naalden te gebruiken. Apparatuur en programmatuur van diagnostiek naar ALS is, onder zijn leiding, aangepast. Dit baanbrekende werk zorgde voor grote internationale erkenning. Dhr. Stegeman is een bruggenbouwer geweest in het veld tussen techniek en de medische wetenschap.

Henk Stunnenberg (62), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dhr. Stunnenberg verricht onderzoek op het gebied van het omhulsel van DNA. Dit leidde tot nieuwe inzichten met betrekking tot effecten van epi genetische veranderingen op onder andere ontwikkeling van organismen en het ontstaan van kanker. Dhr. Stunnenberg heeft recent baanbrekend onderzoek verricht naar het menselijke afweer immuun systeem. Het Radboud Institute for Molecular Life Sciences (RIMLS) is door hem opgezet, samen met collega-hoogleraren van het Universitair Medisch Centrum en de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Ook speelde dhr. Stunnenberg een actieve rol bij het oprichten van het Internationale Kanker Genoom Consortium.

Mieke Verloo (66), Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevr. Verloo is internationaal een expert op het gebied van genderongelijkheid en diversiteit. Mevr. Verloo zet zich in voor bewustmaking en gedragsverandering, niet alleen op wetenschappelijk gebied maar ook in de Europese samenleving. Door het ontwikkelen van (onderzoeks)instrumenten, onderzoeksmethodologie en standaarden draagt zij bij aan een beter emancipatiebeleid in de gehele Europese Unie en vormen zij de basis voor gedegen wetenschappelijk onderzoek naar gender en genderongelijkheid in de EU. Regelmatig verzorgt mevr. Verloo gastcolleges bij andere universiteiten – in binnen- en buitenland. Mevr. Verloo is in Engeland. Zij ontving een telefoontje van de burgemeester over deze onderscheiding. Definitieve uitreikingsdatum wordt nog vastgesteld.

Thijs Volkers (63), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Dhr. Volkers heeft zich bij zijn start als huisarts in Dukenburg ingezet voor een nauwe samenwerking met de andere huisartsengroep in Dukenburg. Dit resulteerde in de vorming van de Huisartsengroep Groot-Dukenburg. Dhr. Volkers was vijf jaar voorzitter van de Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen en omgeving (CHN) en een van de voortrekkers van samenwerking tussen huisartsenposten en Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) in ziekenhuizen. Dhr. Volkers fungeert eveneens als SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland)-arts. Bij het Marikenhuis in Nijmegen is dhr. Volkers bestuurslid.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.