Veel nieuws op de 10e Beursvloer in Nijmegen

Op maandag 3 november jl. organiseerde stichting De Maatschappelijke MeerWaarde (DMMW) voor de 10e keer de Beursvloer. Deze werd wederom gehouden in de hal van het ROC op de Campusbaan. Ook nu weer was de aankleding en catering perfect verzorgd door het evenementenbureau van ROC en kon stichting De Maatschappelijke Meerwaarde (DMMW) rekenen op hulp van 8 studenten bij de organisatie van het evenement.

Nieuwe voorzitter
De Beursvloer betekende de eerste kennismaking met de nieuwe voorzitter van DMMW, oud wethouder Bert Jeene. Samen met de coördinator die per 1 december het stokje overneemt van Vivan Visser genoten ze met volle teugen van de reuring en het enthousiasme van de bijna 150 bedrijven, ondernemers, gemeenten, verenigingen en stichtingen. Al deze partijen realiseerden in een kleine 2 uur tijd samen zeker 70 mooie matches. Dit jaar werd de Beursvloer door de directeur van Rabobank Rijk van Nijmegen geopend. Ook voor hem was het de eerste kennismaking met de Beursvloer. Voorzichtig luidde hij dan ook klokslag 17.45 de gong.

Voorbereiding met workshop
Voor het eerst konden maatschappelijke organisatie zich dit jaar middels de door de Rabobank Foundation ontwikkelde workshop Goede Zaken voorbereiden op het formuleren van een vraag om hulp, kennis of materiaal en een passende tegenprestatie. Hierdoor kon DMMW heel gericht bedrijven uitnodigen om zoveel mogelijk matches te regelen. Dankzij de gedegen voorbereiding konden we veel nieuwe gezichten op de Beursvloer begroeten. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en ondernemingen die allemaal aangaven volgend jaar weer van de partij te zijn.

Meest originele match
Net als voorgaande jaren vlogen de 2 uur voorbij en werd klokslag 18.45 de gong weer geslagen om de beursvloer af te sluiten en de meest originele match in het zonnetje te zetten. Dit jaar betrof het wel een heel speciale match. Stichting Motorcycle support was hard op zoek naar hulp om een invalidentoilet te realiseren in haar werkplaats, waar ze mensen met een lichte beperking een opleiding aanbieden in de motortechniek. Door een ketensamenwerking tussen de 4 aannemers Cuppens, van Schayck, JWR en Nikkelen zal deze wens binnenkort gerealiseerd worden. Spontaan deed Alewijnse daar nog een toetje bij in de vorm van een workshop techniek. Als tegenprestatie gaat de stichting in overleg met de betrokken bedrijven hun wagenpark onderhouden.

Als beloning gaan de winnaars binnenkort een kookworkshop volgen of catering bestellen bij Wereldkoks. Zij hadden de primeur voor de nieuwe prijs voor de origineelste match. Vanaf dit jaar zal een project of stichting de mogelijkheid worden geboden om zich zo op de beursvloer aan een groter publiek te presenteren.

DMMW kijk terug op een succesvolle beursvloer die alleen mogelijk is dankzij de belangenloze inzet van de inmiddels steeds grotere groep maatschappelijke betrokken organisaties en bedrijven in de gemeente Beuningen, Heumen, Nijmegen en Wijchen.

Stichting De Maatschappelijke MeerWaarde heeft tot doel de uitwisseling van kennis, kunde en materialen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uit de gemeenten Beuningen, Heumen, Nijmegen en Wijchen te bevorderen.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.