VCA kennis kan aantal ongevallen in bouw verkleinen

Maatregelen zijn nodig om het aantal ongevallen in de bouw naar beneden te krijgen. Het verlagen van de risico’s kan onder meer door werknemers een VCA cursus aan te bieden. 

Begin dit jaar werden er cijfers gepubliceerd door de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Die cijfers liegen er niet om.

Evenals het jaar daarvoor vonden er twintig ongelukken plaats met dodelijke afloop. De bouw bleek de meeste onveilige sector om in te werken. Met name kleinere bedrijven vormen een risico. Het gaat dan om bedrijven met minder dan tien werknemers. Jonge werknemers vanaf een jaar of zestien en oudere werknemers zijn het meest bij een ongeval betrokken. 

Gegrepen door een machine

Werken op hoogte, een misstap. Het ligt op de loer. Ook worden werknemers soms ‘gegrepen’ door bewegende delen van een machine of er vallen spullen van grote hoogte naar beneden.  Aanrijdingen komen ook regelmatig voor. 

Met VCA certificering kunnen ongevallen voorkomen worden

Bij VCA gecertificeerde bedrijven werken mensen in uitvoerende functies die een diploma VCA hebben. Daarmee kunnen wel degelijk ongevallen voorkomen worden. In ieder geval worden de risico’s daarmee kleiner. Het gaat erom werkzaamheden zodanig voor te bereiden dat ze veilig kunnen worden uitgevoerd. 

Ook ZZP’ers hebben diploma nodig

Naaste vaste werknemers van bijvoorbeeld een bouwbedrijf, worden ook ZZP’ers in de bouw, die voor een bedrijf aan de slag gaan, geacht in het bezit te zijn van een VCA (vol) diploma.

VCA: voor bedrijf en werknemer 

VCA, dat de basis vormt voor een gezond werkklimaat en veilige werkomstandigheden, staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het certificaat kent twee typeringen, eentje voor het bedrijf en eentje voor het personeel, verdeeld over drie niveaus naar gelang de verschillende branches en de maatregelen om de veiligheid te waarborgen. 

De VCA cursus Eindhoven biedt werknemers de mogelijkheid een diploma te halen passend bij hun functie. Daarmee worden zij zich bewust van gevaren op de werkvloer of bouwplaats en hoe daarmee om te gaan. Ook leren ze hoe ze moeten handelen als zich een ongeval voordoet. Een diploma toont aan dat je als medewerker de juiste kennis bezit om een ongeluk te voorkomen en hoe je bij een eventueel ongeval moet handelen. 

VCA diploma tien jaar geldig

VCA Eindhoven biedt de cursus ook online aan. Meerdere multiple choice vragen vormen het uiteindelijke examen. Behaal je het diploma, wat overigens zelfs in één dag mogelijk is, is tien jaar geldig. Je naam staat geregistreerd zodat de huidige werkgever of eventueel een toekomstige werkgever de bevestiging heeft dat een werknemer of sollicitant dit diploma op zak heeft.

Examen speciaal voor mensen met dyslexie

Een VCA cursus wordt in meerdere talen aangeboden. En bestaat ook een voorleesexamen voor de basiscursus, voor mensen die moeite hebben met lezen door bijvoorbeeld dyslexie. De inhoud en het aantal vragen is gelijk aan het schriftelijke examen.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.