twee persberichten van de VVD – Nijmegen

Extra voorwaarden voor het Vrijheidsmuseum

De VVD diende in de vergadering van 18 december een voorstel in om voorwaarden toe te voegen aan het besluit over het Vrijheidsmuseum. Dit voorstel is met een meerderheid aanvaard in de gemeenteraad.
Op 4 december berichtte de VVD al dat de VVD kansen ziet voor de plannen van het Vrijheidsmuseum in het Vasim gebouw, maar dat er wel zorgen zijn. Die zorgen gaan vooral over de financiële haalbaarheid van de plannen. De VVD wil zowel de jaarlijkse exploitatiebegroting als de investeringsbegroting door een onafhankelijke deskundige laten toetsen. Uiteraard wil de VVD daarnaast dat deze begrotingen sluitend zijn, zonder dat de gemeente Nijmegen nog extra geld inlegt.De VVD pleit er ook voor dat de grond rondom het Vasim gebouw weer volledig eigendom van de gemeente Nijmegen wordt als het museum toch failliet zou gaan. Ook moet er een oplossing worden gevonden voor de eventuele aanloopverliezen. De VVD vindt dat die aanloopverliezen ofwel door een andere partij moeten worden betaald, ofwel moeten worden opgevangen door een aanwezige spaarpot.

VVD voor referendum WOII-museum,
Meerderheid Raad tegen
 

De gemeenteraad heeft gisteravond gesproken over het initiatief om te komen tot een referendum over de mogelijke komst van een Vrijheidsmuseum. Het museum zou moeten worden ontwikkeld op het Vasim-terrein in Nijmegen, een historische locatie. De VVD heeft ingestemd met het verzoek tot het houden van een referendum.
De VVD is een voorstander van de komst van het museum. De liberalen hebben hier echter wel een aantal stevige randvoorwaarden aan verbonden. Als aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, ligt er met de vestiging van het museum een unieke toeristische kans voor Nijmegen. Vanuit een goede burgerparticipatie en vanuit het serieus nemen van de regels die de gemeente zelf gesteld heeft ten aanzien van referenda, ziet de VVD-fractie geen enkel bezwaar tegen het voorstel voor het houden van een referendum. Tijdens de raadsvergadering deed zich het opmerkelijke feit voor dat partijen die veel spreken over het betrekken van bewoners bij besluiten tégen het referendum stemden. Bij de tegenstemmers D66, PvdA, De Nijmeegse Fractie en het CDA blijft het dus bij mooie woorden in plaats van daden. De VVD-fractie is positief over het Vrijheidsmuseum, mits het aan de randvoorwaarden doet, en keek met vertrouwen uit naar een referendum. Dat referendum gaat er dankzij een meerderheid van de Nijmeegse raad echter dus niet komen.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.