Stichting RAGweek Nijmegen verbreekt opnieuw record

Met een opbrengst van 27.356,76 euro verbreekt Stichting RAGweek Nijmegen met de tiende editie haar eigen record, dat afgelopen jaar was gezet op 24.726,04 euro. Het bedrag werd op 1 mei in het bijzijn van de twee goede doelen van dit jaar, Stichting Nationaal AYA ‘Jong en Kanker’ Platform en Estrela da Favela, bekend gemaakt tijdens de Opbrengstenborrel in Café We Gaan Beginnen. Beide goede doelen zullen binnenkort de helft van het totaalbedrag op hun rekening zien verschijnen.

Stichting Nationaal AYA ‘Jong en Kanker’ Platform is dit jaar het nationale goede doel van Stichting RAGweek Nijmegen. Jaarlijks horen in Nederland 2700 mensen tussen de 18 en 35 jaar dat zij kanker hebben. Stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform wil de levensverwachting en de levenskwaliteit van deze groep (AYA= Adolescent & Young Adult) in Nederland sterk verbeteren. Daarom werken AYA’s en zorgprofessionals uit de 8 UMC’s en de algemene ziekenhuizen op het platform samen op het gebied van integrale patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Door de krachtige bundeling van zowel ervaringsdeskundigheid als professionele expertise zijn landelijk al mooie stappen gezet. Naast dit onderzoek en de samenwerking worden in ziekenhuizen ook AYA Lounges gerealiseerd waar jongeren met kanker elkaar en hun dierbaren kunnen ontmoeten en zich even niet ziek te hoeven voelen in het ziekenhuis.

Stichting AYA wordt niet structureel gefinancierd en dankzij de hulp van de RAGweek kunnen zij komend jaar wederom SPACE 4 AYA organiseren. Dit is een jaarlijks symposium waar ongeveer 300 AYA’s en professionals samenkomen om de AYA zorg te verbeteren. Het internationale goede doel van de RAGweek 2017 is Estrela da Favela. Dit is een stichting die in een voorheen extreem gewelddadige favela (sloppenwijk) in Rio de Janeiro een onderwijs- en sportproject runt voor 95 kansarme kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Dagelijks komen deze kinderen vrijwillig naar het schooltje om hier te leren lezen en rekenen en te sporten. De juffen van Estrela da Favela proberen tegen de gangbare cultuur in om de meiden uit de wijk bij het project te betrekken en vijfenzestig procent van de kinderen in het project is dan ook vrouw. Als zij met de opgedane kennis een normale baan kunnen krijgen, kunnen ze straks hun eigen kinderen zelf opvoeden, gebruikmakend van de normen en waarden die ze bij Estrela da Favela hebben opgedaan.

Via sport leren de kinderen dat er regels zijn, je een tegenstander of een scheids moet respecteren, dat je moet trainen om beter te worden en dat je ook wel eens kunt verliezen. Het doel van Estrela da Favela is de kansarme kinderen verder te brengen in het leven, zodat ze de in hun cultuur gebruikelijke carrière in de criminaliteit of de prostitutie kunnen vervangen door een eerlijker bestaan met toekomst. Met de hulp van Stichting RAGweek Nijmegen kan Estrela da Favela het salaris van de fantastische juffen de komende tijd blijven betalen waardoor zij nog meer kinderen kunnen helpen. Naast de vele borrels, eetacties en veilingen hebben de grote activiteiten en acties zoals de verkoop van de Sexy met Stijl Bestuurskalender, het uitdelen van RAGsmakelijk-bonnetjes in de eetgelegenheden van de Radboud Universiteit, de RAGbar in het CultuurCafé en de hardloopwedstrijd RAGrun en het eindfeest in samenwerking met N.S.V. Carolus Magnus dit jaar meer opgebracht dan de voorgaande jaren.

Graag wil het bestuur van Stichting RAGweek Nijmegen iedereen bedanken die heeft meegeholpen om deze lustrumeditie van de RAGweek tot een enorm succes te maken. Hieronder verstaan zij onder andere de vele studentenorganisaties die activiteiten hebben georganiseerd, de sponsoren, de Radboud Universiteit en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en iedereen die haar steentje heeft bijgedragen door het bezoeken van een activiteit of het doen van een donatie. Zonder hen was het onmogelijk om de ruim 100 activiteiten te laten plaatsvinden en zoveel mensen te betrekken bij de RAGweek!

Stichting RAGweek Nijmegen is op dit moment op zoek naar nieuwe bestuursleden die de 11e editie van de RAGweek in Nijmegen gaan organiseren. Het nieuwe bestuur zal vanaf juni de goede doelen van volgend jaar gaan uitkiezen. Goede doelen kunnen zichzelf ook aanmelden via www.ragweeknijmegen.nl om in overweging te worden genomen.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.