Start voorbereidingen station Nijmegen Goffert

Binnenkort starten de voorbereidingen voor de bouw van station Nijmegen Goffert, gelegen op
het traject tussen Nijmegen en Den Bosch tussen de stations Nijmegen CS en Dukenburg. De
omgeving van het station is sterk in ontwikkeling. Het nieuwe station is een sterke verbetering
van de bereikbaarheid van het gebied en vormt een impuls voor de vestiging van nieuwe woon-
en werkfuncties. Het station is medio december klaar.

Het station moet een nieuw stedelijk knooppunt worden waar auto, bus en trein bij elkaar komen.
Het wordt gebouwd op en rondom het viaduct over de Neerbosscheweg in Nijmegen, in het
zuidwestelijke kwadrant van de kruising tussen de Neerbosscheweg en de Graafseweg, grenzend aan
het NXP-terrein. De snelfietsroute die langs het spoor loopt verschuift enkele meters. Hiervoor wordt
een nieuwe fietsbrug gerealiseerd. Aan de westzijde is het station straks bereikbaar met liften.

Planning
In januari start ProRail met de voorbereidende werkzaamheden zoals het kappen van bomen in de
directe omgeving van het spoorviaduct, het inrichten van de werkterreinen en het uitvoeren van
bodemsanering op het voormalige NXP-terrein. Eind januari gaan de bouwwerkzaamheden van de
nieuwe fietsbrug over de Neerbosscheweg van start. Deze wordt in mei opengesteld, waarna de bouw
van de perrons begint. Naar verwachting kan het station vanaf 14 december in gebruik worden
genomen.

Novio Tech Campus
De gemeente Nijmegen streeft ernaar om van de omgeving van station Nijmegen Goffert een
belangrijke, goed bereikbare ontmoetingsplaats te maken waar ook gewoond en gewerkt kan worden.
In de buurt van het station werkt de gemeente samen met de provincie Gelderland en marktpartijen
aan de ontwikkeling van de Novio Tech Campus: een hoogwaardige, kennisintensieve werklocatie
waar innovatieve technologische producten worden ontwikkeld.

Betrokken partijen
Stadsregio Arnhem Nijmegen, gemeente Nijmegen en ProRail werken samen aan de realisatie van
het nieuwe station. De stadsregio, verantwoordelijk voor het regionale openbaar vervoer, is
opdrachtgever voor de bouw van het station. De gemeente is verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van de stationsomgeving en ProRail voor de bouw van het station. NS is vervoerder op het traject.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.