Start aanpak stationsomgeving Nijmegen Heyendaal

Op 16 juni beginnen de gemeente Nijmegen en ProRail met het opknappen van de omgeving van het station Nijmegen Heyendaal aan de zijde van de Verlengde Groenestraat. Er komt onder andere een bredere groenstrook, meer stallingsruimte voor fietsen en de toegankelijkheid verbetert. 

 

Het aantal fietsende reizigers groeit waardoor er meer stallingsruimte nodig is op het station. Het aantal fietsklemmen wordt uitgebreid van 300 naar 700 stuks. Daarnaast worden de huidige parkeerplaatsen op het NS-terrein omgezet in zes Kiss & Ride plaatsen en twee invalidenplaatsen. De stationsomgeving aan de zijde van de Verlengde Groenestraat krijgt een nieuwe inrichting met een bredere groenstrook, nieuwe bestrating en nieuw straatmeubilair.

Fasering

In verband met de Vierdaagse en de verwachte drukte rondom het station vinden de werkzaamheden gefaseerd plaats. Voorafgaand aan de Vierdaagse worden aan de oostzijde van de ingang  de parkeerplaatsen aangepakt, nieuwe fietsklemmen geplaatst en de bestrating vernieuwd.

Na de Vierdaagse starten de werkzaamheden voor de bestrating aan de westzijde van de ingang. Ook het pleintje wordt opnieuw ingericht.

In het najaar vindt (her)inrichting van het groen en de uitbreiding van fietsklemmen aan de noordzijde plaats. De fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden enige hinder ondervinden bij het stallen van hun fiets; de aannemer probeert de overlast tot een minimum te beperken.

Financiering
Het project wordt gefinancierd door de gemeente Nijmegen, Stadsregio Arnhem Nijmegen, ProRail, NS en veiligheidsarrangement Maaslijn.

 

Ruimte voor de Fiets
De vernieuwing van de fietsenstalling bij station Nijmegen Heyendaal maakt deel uit van het landelijke programma ‘Ruimte voor de Fiets’. Om de reis van deur tot deur gemakkelijker en comfortabeler te maken verbetert ProRail fietsenstallingen bij stations door uitbreiding, betere benutting en vernieuwing. Sinds 1999 zijn er landelijk ruim 350.000 fietsplaatsen nieuw gebouwd en gemoderniseerd op bijna 400 stations. Het aantal stallingsplaatsen is nu zo’n 400.000 en groeit de komende jaren naar ruim 500.000.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.