Standplaatsen welkom in rivierpark

Op 31 maart is het project ‘Ruimte voor de Waal’ afgerond. Het gebied is voor beheer en verdere inrichting overgedragen. Om het gebruik van dit nieuwe rivierpark te stimuleren, wil de gemeente er vanaf Koningsdag tot eind 2016 een aantal mobiele verkoopplekken toestaan. Drie op de kade Lentse Warande en één op het eiland Veur-Lent. Tot 15 april kunnen belangstellenden een vergunningaanvraag indienen voor een standplaats.

Om ervoor te zorgen dat de standplaatsen voor mobiele verkoopplekken ook echt toegevoegde waarde hebben voor dit bijzondere gebied in de stad, stelt de gemeente wel een aantal speciale eisen. De op de locatie aanwezige ruimtelijke kenmerken en functies (bestaand of gepland) geven richting aan een aantal selectiecriteria. Zo moeten de plaatsen op de Lentse Warande zich richten opurban loungen en recreëren en die op Veur-Lent bijdragen aan de beleving van de rivier. De vergunningen gelden voor de periode van 27 april 2016 (Koningsdag) tot 1 januari 2017, met uitzondering van evenementen die in het betreffende deelgebied in die periode plaatsvinden. Meer informatie over de locaties, procedure en praktische zaken is te vinden op www.nijmegen.nl.

De standplaatsen passen in een reeks van tijdelijke initiatieven die zal bijdragen aan de levendigheid en leefbaarheid van gebieden in de Waalsprong, wachtend op een definitieve invulling. Naast de standplaatsen staat het komende half jaar ook het BouwLab (een tijdelijk proefveld waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van wonen, bouwen en ontwerpen) bij de Lentse Warande. Daarnaast zijn een kunstproject en een ideeëncompetitie voor tijdelijke initiatieven rond het rivierpark en Hof van Holland in voorbereiding.

Op 31 maart 2016  heeft de formele oplevering en overdracht van het project ‘Ruimte voor de Waal’ plaatsgevonden. Aannemerscombinatie i-Lent heeft het projectgebied overgedragen aan de gemeente Nijmegen, Rijkswaterstaat en waterschap Rivierenland. Deze drie partijen hebben daarmee het rivierpark samen in beheer. Namens de gemeente tekenden wethouders Velthuis (stedelijke ontwikkeling) en Helmer-Englebert (beheer openbare ruimte) de documenten. Nijmegen wil samen met de partners de bijzondere kwaliteit van het rivierpark koesteren en de kansen benutten voor een levendig en passend gebruik van het gebied door inwoners en bezoekers. De drie partners zien 2016 als een proefjaar voor gebruik van het gebied, onder andere via tijdelijke initiatieven.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.