Belangrijke mogelijkheid om het Reichswald te beschermen

Tweede inspraak-ronde op het ‘Regionalplan Düsseldorf’ (RPD) gaat 1 augustus van start.

Momenteel ligt de herziene versie van het Regionalplan Düsseldorf (RPD) ter inzage. Hierin zijn wederom voorkeurszones voor windenergie in het Reichswald opgenomen. Van 1 augustus t/m 7 oktober kunnen voor de tweede (en laatste) keer bezwaren en zienswijzen aan het regionaalbestuur Düsseldorf worden ingediend.

DCIM100MEDIA

Hubert Zillig, voorzitter van het burgerinitiatief ‘Tegenwind in het Reichswald’ over het belang hiervan: ‘Wij zijn van mening dat het Reichswald, om velerlei redenen, de slechtst denkbare locatie voor windindustrie in onze streek is. In deze mening staan wij niet alleen maar wordt door een groeiend aantal mensen aan weerszijde van de grens gedeeld. Wij roepen eenieder op om van zijn recht gebruik te maken en een zienswijze in te dienen zodat het Reichswald als voorkeursgebied voor windenergie uit de plannen wordt geschrapt. Dit is de laatste kans om op een dergelijk hoog bestuursniveau het bos tegen de komst van industrie te beschermen. Belangrijk, wanneer je je realiseert dat op een lager niveau van ruimtelijke ordening, zoals streek- en bestemmingsplan, hier dan niet meer naar verwezen kan worden.’

20160805 Tegenwind Reichswald  (2)

Vorig jaar zijn opvallend veel zienswijzen op de eerste versie van het RPD ingediend. Zo veel zelfs dat het regionaalbestuur er melding van maakte op haar website. Opmerkelijk, omdat het Reichswald slechts een paragraaf is in een enorm dossier. Zillig: ‘Kennelijk heeft ons bezwaar toen indruk gemaakt. Wij zijn iedereen dankbaar die toen een zienswijze heeft ingediend. Nu is het zaak om door te pakken en aan het bestuur een nog krachtiger signaal af te geven.

Evenals de vorige keer kunnen ook Nederlandse burgers en instanties een zienswijze indienen. Deze mag in het Nederlands worden opgesteld. Belangrijk om te vermelden is dat het hier om het aanwijzen van zones gaat, niet om de bouw van het windpark. Dat komt in een latere fase terug. Daarom wil ik iedereen het advies meegeven zich te beperken tot het benoemen van de nadelen die kleven aan het aanwijzen van dergelijke zones.’

Het RPD is terug te vinden op www.brd.nrw.de. De specifieke kaarten van het Reichswald staan op pagina 5 en 6 van Kapitel (hoofdstuk) 8.2.

Zienswijzen kunnen t/m 7 oktober worden ingediend naar: Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 32, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf of per e-mail: neue-regionalplanung@brd.nrw.de.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.