SP wil geen verder uitgeklede zomerdienstregeling voor de bus

De Nijmeegse SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de plannen van Breng om de zomerdienstregeling flink terug te schroeven. Breng-uitvoerder Hermes heeft aan de provincie voorgesteld om het bijna alle buslijnen in de zomer maar twee keer per uur te laten rijden. De SP vindt het een slecht idee om acht weken lang het busvervoer zo minimaal te laten rijden.

SP-gemeenteraadslid en ov-woordvoerder Matthias van Hunnik: “Het busvervoer in onze stad voor een periode van bijna twee maanden zo terugschroeven moeten we niet willen. Uiteraard zitten er in de zomervakantie minder mensen in de bus omdat scholieren en studenten vrij zijn. Tegelijkertijd wil je ook in de zomermaanden voldoende bussen hebben rijden. Immers, voor slechts weinig werkenden is een zomervakantie van acht weken weggelegd, een ook juist het toerisme in de zomermaanden gedijt bij betrouwbaar en beschikbaar openbaar vervoer. En willen we het ov als duurzaam vervoersalternatief in beeld houden dan moet dit het hele jaar door beschikbaar zijn.”

Bij het ingaan van de nieuwe bus-dienstregeling in december van Breng was nog niet duidelijk hoe de zomerdienstregeling er uit zou gaan zien. Daar waren de provincie en concessiehouder Hermes/Breng nog over aan het praten. Inmiddels het de SP bekend geworden dat er een voorstel bij de provincie ligt en de gemeenten in de Stadsregio. In dat voorstel stelt Hermes voor om tijdens de acht weken durende zomerdienstregeling alle bussen op een halfuurs-dienstregeling zetten. Dat wil zeggen twee bussen per uur. Dat geldt blijkbaar ook voor de zogenaamde HOV-lijnen. Alleen lijn 6 lijkt de dans te ontspringen.

Van Hunnik: “De provincie moet als opdrachtgever van het openbaar vervoer de dienstregelingswijziging goedkeuren. Maar de gemeente Nijmegen zou zijn uiterste best moeten doen om het ov voor de Nijmegenaren op een zo goed mogelijk peil te houden. Als grootste stad in de regio zouden we wel wat invloed moeten hebben. Ik ben benieuwd hoeveel van die invloed de wethouder gaat aanwenden voor de Nijmeegse busreizigers. Want dat is wel nodig als we zien dat het openbaar vervoer voortdurend stukje bij beetje wordt uitgekleed.”

De SP heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Klopt het dat Hermes heeft voorgesteld de zomerdienstregeling flink terug te schroeven?
  2. Wat is het verschil in dit voorstel in dienstregelingsuren (DRU’s) met voorgaande jaren?
  3. Wat is het advies van het college op de voorgestelde wijzigingen? Welke wensen en bedenkingen gaat de gemeente Nijmegen aan de provincie kenbaar maken over de ontwikkeling van het ov in onze stad?
  4. Kan het college aangeven wat er is veranderd in het zomerse busgebruik afgelopen jaren? Beschikt het college over cijfers over bezetting van de bussen in voorgaande jaren? Zo ja is het college bereid deze informatie over de afgelopen drie jaar te delen?
  5. Deelt het college de mening van de SP dat er ook een zomer een fatsoenlijk minimumaanbod aan bussen moet zijn? Zo ja, wat is volgens het college een acceptabel minimum?
  6. Deelt het college de mening van de SP dat bij een frequentie van 2 keer per uur er geen sprake is 7. Gaat Hermes de opbrengsten van deze bezuiniging elders in onze stad inzetten ter verbetering van openbaar vervoer? Zo ja, welke verbeteringen kunnen we verwachten met de opbrengsten van de bezuinig op de zomerdienstregeling?

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.