SP: Wijkvegers voor Dukenburg

De SP wil graag dat er vijf vaste wijkvegers voor Dukenburg komen. Deze wijkvegers moeten dagelijks aanwezig zijn in de wijken van Dukenburg om de openbare ruimte netjes te houden. Ook kunnen ze  ingezet worden voor signalering en het aanspreken van bewoners op dumpgedrag. SP-raadslid Petra Molenaar heeft hierover vragen gesteld aan het college.

Vrijdag 11 november was de gemeenteraad op bezoek in Dukenburg. Een veelgehoorde klacht van bewoners van deze wijk is de grote hoeveelheid zwerfvuil in de openbare ruimte. Tijdens het bezoek aan Dukenburg konden de raadsleden het probleem zelf zien. Volgens de SP is een deel van de oplossing het aanstellen van vaste wijkvegers voor Dukenburg. Deze vaste wijkvegers kunnen worden ingezet om dagelijks de openbare ruimte netjes te houden. De SP heeft vragen gesteld in de raad met betrekking tot het aanpakken van zwerfvuil in Dukenburg.

SP-raadslid Petra Molenaar: “Veel mensen in Dukenburg klagen over zwerfvuil. Door een aantal vaste wijkvegers in te zetten zal de openbare ruimte opgeruimd blijven, zo is een deel van het probleem opgelost. Daarnaast moet ook het dumpen van afval aangepakt worden om het zwerfvuil tegen te gaan.” De SP wil ook graag dat de inzet van wijkvegers in Dukenburg na een jaar geëvalueerd wordt om te kijken of deze aanpak ook in andere wijken ingezet kan worden.

De vragen die de SP-fractie aan het college heeft gesteld over het instellen van wijkvegers in Dukenburg zijn:

1. Deelt het college de constatering dat er in Dukenburg veel overlast is van zwerfvuil? En hoe beoordeelt het college dit voor de rest van de stad?
2. Welke maatregelen denkt het college te kunnen nemen voor het terugdringen van zwerfafval?
3. Welke mogelijkheden ziet het college voor de inzet van vijf vaste wijkvegers in Dukenburg?
4. Kan het college aangeven wat de kosten zouden zijn hiervoor?
5. Ziet het college mogelijkheid om wijkvegers ook in te zetten voor signalering en het aanspreken van bewoners op dumpgedrag? Zo niet, op welke manier kunnen we dit wel beter regelen?
6. Is het college bereid deze aanpak na een jaar te evalueren zodat we kunnen kijken of we dit ook in andere wijken kunnen uitvoeren?

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.