SP stelt vragen over park Staddijk

Afgelopen week is er in het stadsdeel Dukenburg, met name de wijken rondom park Staddijk, veel commotie ontstaan over de mogelijke komst van de Strong Viking Obstacle Run in het park. Bewoners zijn bang dat het park een evenemententerrein dreigt te gaan worden en er onherstelbare schade aan het weelderige groen in het park zal ontstaan.

Daarnaast voelen niet alle bewoners zich gehoord in dezen. De fracties van SP, GroenLinks, Stadspartij DNF en Liberaal Nijmegen zijn er voorstander van dat evenementen breed verspreid over de stad plaatsvinden. Het is immers belangrijk dat er ook genoeg te doen is in Dukenburg. De Strong Viking Obstacle Run is bovendien een mooi evenement, waar veel mensen met enthousiasme aan deelnemen. Maar de vraag is of de locatie in dit geval wel juist gekozen is.

Inmiddels is bekend gemaakt dat de organisatie van de Strong Viking Obstacle Run het verzoek voor de locatie park Staddijk heeft ingetrokken. Wellicht is de enorme betrokkenheid en actiebereidheid onder buurtbewoners hier van groot belang geweest. Alleen al op Facebook hebben zich bijna 600 mensen aangesloten bij een groep tegen de komst van een groot evenement in hun park. Toch maken bewoners zich terecht ook nog zorgen over de toekomst.

Daarom heeft de SP de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Lag er al een concrete vergunningaanvraag van de organisatie van Strong Viking Run en zo ja, hoe zou het parcours er precies uit gaan zien?
  1. Wat heeft de gemeente gedaan om omwonenden en betrokkenen te informeren over de komst van het evenement? En klopt het dat niet alle bewonersorganisaties zijn uitgenodigd voor het overleg met de gemeente?
  1. In het evenementenbeleid wordt park Staddijk niet genoemd als één van de belangrijkste (buiten)locaties voor de organisatie van evenementen. Er wordt wel gesproken over andere mogelijke locaties waar in de toekomst (kleinschalige) evenementen plaats kunnen vinden. Is het park Staddijk volgens het college zo’n “andere mogelijke locatie”?
  1. Is het college het met onze fracties eens dat we moeten voorkomen dat de weelderige natuur in park Staddijk aangetast wordt door een evenement en dat we de verschillende dieren die daar leven moeten respecteren?
  1. Is het college het met onze fracties eens dat het voor de leefbaarheid van stadsdeel Dukenburg wel belangrijk is dat er genoeg te doen is? En zo ja, is het college bereid om dan samen met bewoners van stadsdeel Dukenburg beleid te maken voor evenementen en dus over wat wel en niet gewenst is?
  1. Is het college bereid om met de organisatie te gaan kijken naar alternatieve locaties voor de Strong Viking Run vanwege het sportieve en commerciële belang voor de gehele stad?

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.