SP: Nijmegen schuldenstelselvrij!

Het aantal studenten dat kampt met psychische klachten neemt toe, ook in Nijmegen. Volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) komt dit vooral door prestatiedruk en keuzestress. De druk op studenten neemt toe door rendementsmaatregelen als het bindend studieadvies, de afschaffing van de basisbeurs en verdringing op de arbeidsmarkt.

De Nijmeegse fracties van GroenLinks en D66 willen daarom graag meer gemeentelijk geld inzetten voor psychologische hulp. Maar in plaats van symptoombestrijding kan je natuurlijk veel beter de bron aanpakken. Daarom pleit Petra Molenaar namens de Nijmeegse SP voor afschaffing van het schuldenstelsel, bij sommigen beter bekend als het ‘sociaal leenstelsel’.

In een motie vraagt de SP de Nijmeegse gemeenteraad zich uit te spreken voor een schuldenstelselvrij Nijmegen. Molenaar: ,,Het zou mooi zijn als een grote studentenstad als Nijmegen – waar zo’n 8% van de intellectuele elite wordt opgeleid – het opneemt voor studenten en andere steden volgen. Behalve het terugdringen van schulden en de daarbij behorende psychologische klachten, zorgt het herinvoeren van de basisbeurs ook voor meer solidariteit. Het kan immers niet zo zijn dat kinderen van rijke ouders hun studie schuldenvrij kunnen doorlopen terwijl kinderen zonder rijke ouders dat niet kunnen.”

Uit eerder onderzoek bleek al dat vooral studenten met een beperking en kinderen van lager opgeleide ouders hinder ondervinden van het schuldenstelsel en dus niet gaan studeren. Een slechte zaak volgens Molenaar. ,,In een welvarend land als Nederland, moet het onderwijs toegankelijk zijn voor álle studenten, ook diegenen waarvan de ouders niet hoogopgeleid zijn. Dan kunnen de zogenaamde studentenpartijen wel praten over gelijke kansen, door het steunen van het schuldenstelsel doen ze precies het tegenovergestelde.”

Tijdens de politieke avond van 8 maart zal blijken of de gemeenteraad het met de SP eens is en de motie steunt.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.