Sociale wijkteams gestart in Wijchen

Drie sociale wijkteams zijn onlangs in Wijchen van start gegaan. De teams zijn actief in Wijchen noord (Het Noorderlicht), Wijchen zuid (Het Mozaïek) en in het buitengebied (roulerend tussen diverse wijkcentra en dorpshuizen). De sociale wijkteams zijn een eerste uitvloeisel van de nieuwe zorg- en ondersteuningstaken, die vanaf 1 januari 2015 bij gemeenten komen te liggen. De sociale wijkteams gaan op zoek naar praktische oplossingen voor mensen met problemen op het gebied van welzijn en zorg. Uitgangspunt hierbij is dat mensen zoveel mogelijk zelf en samen doen.

 

De sociale wijkteams zijn een initiatief van de gemeente Wijchen en Wijchense zorg- en welzijnsinstellingen om efficiënter samen te kunnen werken en de juiste oplossing te zoeken voor mensen, dicht in de buurt. Een sociaal wijkteam bestaat uit zorg- en hulpverleners van het NIM, ZZG Zorggroep, LuciVer, Vraagwijzer, MEE Gelderse Poort en Meer Welzijn Wijchen. Mensen komen in contact met een sociaal wijkteam via een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts, school of kerk, maar ook via de vrije inloop (op locatie, telefonisch of digitaal).

 

Waarom sociale wijkteams?
Wethouder Engels van Zorg en Welzijn: “Na 1 januari 2015 krijgen alle Nederlandse gemeenten er nieuwe taken bij op het gebied van de jeugdzorg en de AWBZ. Een ontwikkeling die gepaard gaat met bezuinigingen en daardoor vraagt om een andere manier van werken. Om de zorg slimmer te organiseren starten wij in Wijchen met sociale wijkteams, waarin we de krachten van diverse zorg- en welzijnsinstellingen bundelen en samenhangende zorg kunnen leveren. Hierbij streven we  naar één hulpverlener per cliënt/gezin.”

 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u via e-mail contact opnemen met de sociale wijkteams:

info@sociaalwijkteamwijchen.nl. Binnenkort verschijnt actuele informatie over de sociale wijkteams op www.sociaalwijkteamwijchen.nl.

 

Hier staan we voor

Een gemeente waar mensen oog hebben voor elkaar en samen dingen ondernemen. Daar staat Wijchen voor. De sociale wijkteams sluiten naadloos aan op dit gedachtegoed. Zij stimuleren buurtgenoten, familie en vrienden om elkaar een handje te helpen en met elkaar hun problemen op te lossen. En als het echt nodig is bieden de sociale wijkteams professionele ondersteuning en zorg, dichtbij en eenvoudig te vinden.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.