Sociaal huren in de toekomst mogelijk duurder in Nijmegen

Nijmegen – De prijzen voor sociale huurwoningen in Nijmegen staan onder druk. Nijmegen wordt genoemd als een stad waar de prijzen het meest onderhevig kunnen zijn aan prijsstijgingen. Dit komt omdat corporaties grote risico’s lopen, omdat de huurders hun woning niet meer kunnen betalen. Kort geleden werd een lijst samengesteld van steden die hier het meest last van konden krijgen, Nijmegen staat daarin als 5e genoteerd. Alleen Enschede, Roermond, Zandvoort en Den Haag lopen nog grotere risico’s.

Een reden voor de grotere risico’s die corporaties lopen, is dat sociale huurwoningen ook worden toegekend aan mensen die dat eigenlijk niet nodig hebben, omdat ze een hoger inkomen hebben. De corporatiestrateeg heeft hierop een onderzoek gehouden, en hun advies is helder. De corporaties zouden er goed aan doen sociale huurwoningen alleen nog toe te wijzen aan de lagere inkomensgroepen. Zo zullen in de toekomst huurders uit deze groep niet in financieel gevaar komen en blijven sociale huurwoningen ook voor hun betaalbaar.

Corporaties zijn nu nog te vaak zelf schuldig aan de hoge risico’s. Als gevolg van verhoogde ozb en verhuurdersheffing, verhogen ze zelf ook te snel de huren, waardoor een bepaalde groep sociale huurders krap komt te zitten. Een oplossing voor deze problematiek is om de huur aan te passen aan het inkomen van mensen, hoe hoger het inkomen, hoe hoger de huur en vice versa.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.