Snelle weginspecteur gaat stremming in en rond Nijmegen vlot verhelpen 

Proef met stedelijk incidentmanagement in Arnhem Nijmegen

Een aanrijding, pechgeval of weigerend voertuig kan in of rond de stad al gauw voor een grote opstopping zorgen. Vanaf september hoort dat in de regio Arnhem en Nijmegen waarschijnlijk tot het verleden.  Daar loopt tot het eind van dit jaar een proef met Stedelijk Incidentmanagement (SIM). Een weginspecteur op een motor of in een kleine auto gaat zo snel mogelijk naar de incidentlocatie en regelt  dat het verkeer snel en veilig kan doorrijden.

In het verleden zorgde de politie voor de afhandeling van verkeersongevallen en de verkeersafwikkeling. Door verschuivingen in de taken van de politie komen politiemensen alleen nog maar als er sprake is van gewonden of verdenking van een misdrijf. De wegbeheerders Arnhem en Nijmegen en provincie Gelderland willen dit gat dichten. Zij gaan de stremming zo snel mogelijk opheffen zodat omvang en duur van filevorming beperkt blijven en het milieu minder belast wordt.

Op (snel)wegen buiten de stad en een aantal provinciale wegen wordt incidentmanagement al langer toegepast. Daar wordt meestal een bergingsvoertuig naartoe gestuurd om te zorgen dat de voertuigen zo snel mogelijk worden weggesleept. In de stad is dat door beperkte ruimte veel lastiger en hoeft het ook niet altijd omdat voertuigen makkelijker veiliggesteld kunnen worden. Vandaar dat in en rond de steden een weginspecteur op de motor of ander klein voertuig wordt ingezet die er snel op de plaats van bestemming kan zijn en regelt wat nodig is. Met de proef in de regio Arnhem-Nijmegen wordt deze aanpak voor het eerst in Nederland in de praktijk gebracht.

Hoe werkt het?
Gemeente Arnhem en omliggende gemeenten hebben samen met gemeente Nijmegen en provincie Gelderland een lijst van wegen opgesteld waar snelle afhandeling cruciaal is voor de doorstroming. De verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Wolfheze fungeert als centraal meldpunt. Met de politiemeldkamers is afgesproken dat  alle meldingen van verkeersincidenten op de betreffende wegen doorgeven worden aan de verkeerscentrale. De centralist stuurt dan een weginspecteur naar de incidentlocatie.

Tijdens de proefperiode worden hiervoor professionele verkeersregelaars ingezet. Deze verkeersregelaars zijn via een openbare aanbesteding onder marktpartijen geselecteerd en ingehuurd. De weginspecteurs nemen verkeersmaatregelen en coördineren de afhandeling van het ongeval. Weggebruikers krijgen informatie over de oorzaak en de duur van de vertraging die zij oplopen en eventuele alternatieve routes. Dat gebeurt op de dynamische route-informatiepanelen boven de weg en in de gemeente Nijmegen ook met social media.  De proef loopt tot eind december van dit jaar. Daarna wordt de proef geëvalueerd en een eventueel vervolg besproken.

Over SLIM
Het project Stedelijk Incidentmanagement maakt deel uit van het overkoepelende programma SLIM (Samen Leidend in Mobiliteit). In SLIM werken wegbeheerders, het bedrijfsleven en de Stadsregio Arnhem Nijmegen samen aan een betere verkeersdoorstroming. Zij stemmen hiervoor werkzaamheden af, benutten bestaande infrastructuur beter en bieden aantrekkelijke reisalternatieven aan. Deze projecten worden financieel mede mogelijk gemaakt door Beter Benutten. Dit is een programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu waarbij Rijk, regio en bedrijfsleven samenwerken om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.