Route eerste dag Vierdaagse omgekeerd

De deelnemers aan de 101ste Vierdaagse, maar logischerwijs ook de aanwonenden en de aanmoedigende fans langs de routes, krijgen dit jaar op de eerste dag te maken met een omkering van de route ten opzichte van eerdere edities. Het hoofdmotief voor het omdraaien van de route op de eerste dag is het veiligheidsaspect voor de wandelaars en dan met name de eventuele hulpverlening bij gezondheidsproblemen en calamiteiten.

Meer veiligheid
Door de veranderingen in het gebied rondom de Oosterhoutsedijk in de afgelopen jaren door de bouw van de Waalsprong en het aanleggen van het eiland Veur Lent- is de infrastructuur in deze omgeving flink veranderd. Hierdoor is de bereikbaarheid van met name de Oosterhoutsedijk steeds verder afgenomen. Tijdens de 100ste Vierdaagse in 2016 is geconcludeerd dat de aanrijtijden van de hulpdiensten niet gegarandeerd konden worden door de meest recente wijzigingen. Ook de doorstroming en het verlaten van Elst bij het uiteengaan van de diverse wandelroutes in omgekeerde vorm biedt uit veiligheidsoverwegingen de voorkeur. De politie en andere veiligheidsdiensten zijn voorstander van het omdraaien.

Eerste wandeldag fysiek het zwaarst
Het omdraaien van de route heeft verder als voordeel, dat vooral op het laatste deel van de route meer veiligheid kan worden geboden doordat het zwaarste gedeelte van de voorgaande jaren, het lopen over de Oosterhoutsedijk, nu in tegengestelde richting zal plaatsvinden aan het begin van de eerste dag. Hierbij speelt ook een rol dat uit wetenschappelijk onderzoek van dr. Thijs Eijsvogels (RadboudUMC) is gebleken dat voor de deelnemers de eerste dag fysiek het zwaarst is. Het lichaam moet wennen aan de zware inspanning.

Doorkomsttijden
Het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE heeft over het omdraaien van de route op de Dag van Elst contact gehad met de betrokken gemeenten: Nijmegen, Overbetuwe, Lingewaard en Arnhem. Voor wat betreft de gemeente Overbetuwe is de omdraaiing even wennen vanwege de passage door Oosterhout die in de nieuwe routeplannen nu helemaal aan het begin van de dag gaat plaatsvinden. De eerste wandelaars zullen nu ongeveer drie kwartier eerder in Elst aankomen. Daar staat tegenover dat door deze opzet het einde van de stoet wandelaars met een uur zal worden verlengd. Langer feest dus in de kern van Elst. Voor wat betreft de gemeente Lingewaard passeren de wandelaars op een later tijdstip dan gebruikelijk.

30 km door Bemmel
Er is gekozen om de route van de 30 km zodanig aan te passen, dat deze na Elst dezelfde route volgt als de 40km militair. Dit betekent dat de 30 km dit jaar voor het eerst door Bemmel loopt. Door de 30 km aan te laten sluiten op de militaire route wordt de af te leggen afstand langer. Om dat effect te beperken, is de route van de 30 km daarom in Oosterhout met 600 meter ingekort. Dit betekent, dat de 30 km iets anders door Oosterhout loopt, terwijl de routes van de andere afstanden gehandhaafd blijven. In totaal wordt de wandelroute voor de 30 km op de eerste dag verlengd met 900 meter. Het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE vindt dit acceptabel, gelet op het feit dat het vervallen deel van de 30 km route vanouds een minder veilig gedeelte van de route is vanwege over te steken weggedeeltes. Bovendien komt door deze wijziging een relatief smalle weg te vervallen. Nu het aantal deelnemers aan de 30 km aan het toenemen is, is dit een belangrijk aspect. De Dienst Parcoursen van Stichting DE 4DAAGSE, onder leiding van Arno Bernards, hoopt door de 30 km samen met de 40 km militair te laten lopen de deelnemers op de 30 km een aantrekkelijker route aan te bieden: de 30 km wacht dan ook een onthaal in Bemmel met veel muziek en vrolijkheid.

Andere wandeldagen
Op de andere wandeldagen zijn er geen wijzigingen op de routes ten opzichte van vorig jaar, behoudens eventuele onverwachte wegwerkzaamheden of omleidingen. Het complete stratenplan is te vinden op www.4daagse.nl.

Foto: S4D / Ger Loeffen.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.