Vacature RN7

RN7 in Nijmegen

PBO

RN7 heeft conform de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid op te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen. Het Programmabeleid Bepalend Orgaan wil haar beleid herkennen in de invulling van de programma's via alle middelen die RN7 ter beschikking heeft: televisie, radio en internet. De inhoud moet aansluiten bij de ontwikkelingen die zich voordoen in de samenleving, waarbij de focus dient te liggen op transparantie en verbinding.

Het PBO is een zelfstandig orgaan binnen RN7 en valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de omroep. Het PBO is onafhankelijk van andere organen binnen de omroep en onafhankelijk van commerciële en overheidsinvloeden. Het lidmaatschap van het PBO is dus niet verenigbaar met een bestuurslidmaatschap of dienstbetrekking bij een commerciële of publieke omroep.

De rol is tweeledig, namelijk: enerzijds toetst het orgaan de uitzendingen en het gevoerde programmabeleid aan de voorschriften van het Commissariaat van de Media. Anderzijds zijn de leden vertegenwoordigers en bruggenbouwers van maatschappelijke organisaties en instellingen naar de omroep. Het PBO ziet erop toe dat de verschillende maatschappelijke stromingen in de uitzendingen aan bod komen.

Individuele leden van het PBO kunnen zelfstandig onderzoek doen binnen hun eigen doelgroep. Daarnaast kunnen de leden gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de organisatie. Het PBO werkt op grond van de statuten van RN7 ect, alsmede het huishoudelijk reglement. In het PBO kunnen leden worden opgenomen welke geen stroming in de gemeente vertegenwoordigen, deze hebben zitting op persoonlijke titel.

Samenstelling

De samenstelling van het PBO moet representatief zijn en affiniteit hebben met de meest voorkomende maatschappelijke sectoren en doelgroepen in de regio Nijmegen. De leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren: kunst en cultuur, jongeren, onderwijs, ouderen, sport, godsdienstige en geestelijke stromingen, welzijn, minderheden, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties.Functie:rn7
Startdatum:06-03-2024
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:HBO
Contracttype:Vast
Salaris:onbekend – onbekend
Uren per week:1 – 40

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Unknown via Unknown of Unknown. Of bezoek hun website Unknown.

Deel de vacature:

Redactie Nijmegenleeft

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de nijmegenkrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

  1. RN7 RN7 06-03-2024

Bekijk ook andere vacatures