Rioolheffing gemeente Nijmegen toegestaan volgens Hoge Raad

De manier waarop de gemeente Nijmegen de rioolheffing toepast is toegestaan. Die uitspraak deed de Hoge Raad vandaag. Sinds 2006 is de gemeentelijke regelgeving over de dekking van de kosten, die de gemeente maakt voor het gemeentelijk rioleringsstelsel, onderwerp van diverse bezwaar- en beroepsprocedures.

De gemeente Nijmegen verhaalt de kosten, die zij maakt voor de instandhouding van het gemeentelijke riool, via belastingaanslagen. Nijmegen stuurt de rioolheffing sinds 2006 alleen naar de eigenaar van een perceel en gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van de heffing te bepalen. De gemeente doet dat om de kosten voor Nijmegenaren zo laag mogelijk te houden. In de nieuwe systematiek betalen eigenaren van grotere, duurdere panden meer, maar zijn de gemiddelde tarieven voor inwoners in de afgelopen jaren gedaald van 174 naar 148 euro. De Nijmeegse rioolheffing ligt daarmee onder het landelijke gemiddelde van circa 160 euro die de 35 grootste gemeenten heffen.

Tot 2006 werd de rioolheffing deels bekostigd uit een vast bedrag voor iedere Nijmegenaar en deels verwerkt in de OZB. Daarbij werden de kosten voor onderhoud en vervanging uitgesmeerd over 40 jaar. Daardoor zijn de lasten in het begin laag. Maar uiteindelijk is het een dure methode omdat dan 40 jaar lang enkele miljoenen per jaar moet worden betaald aan rente. Kosten die uiteindelijk weer verhaald moeten worden op inwoners. Veel andere gemeenten zijn daarom ook overgestapt naar de ‘Nijmeegse methode’.

Een deel van de Nijmegenaren die meer zijn gaan betalen maakten bezwaar tegen de rioolheffing. Zij stellen onder meer dat de gemeentelijke rioolheffing meer dan kostendekkend is geworden. De bezwaarmakers vinden dat de kosten voor vervanging van het riool niet mogen worden meegerekend in het tarief omdat die niet op de juiste manier in de begroting zijn verwerkt. Daardoor zou de gemeente meer inkomsten kunnen ophalen dan waar ze recht op heeft en dus winst maken. Dat mag niet volgens de Gemeentewet. Sommigen vinden dat de gemeente de kosten voor onderhoud en vervanging van het riool niet jaarlijks kostendekkend moet maken, maar weer moet verdelen over de volgende 40 jaar. Daardoor zou de aanslag de eerste jaren omlaag gaan, maar daarna weer voor iedereen omhoog.

De Hoge Raad heeft nu besloten dat de gemeente Nijmegen zich aan de regels heeft gehouden en haar boekhouding op orde heeft. De gemeente brengt dus uitsluitend kosten in rekening die volgens de wet mogen worden verhaald.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.