Rijkswaterstaat inspecteert Waalbrug Nijmegen

Verkeershinder op 7 en 8 januari 2014 

Gebruikers van de Waalbrug in Nijmegen dienen op dinsdag 7 en woensdag 8 januari rekening te houden met verkeershinder. Rijkswaterstaat voert namelijk inspecties uit aan de brug, waardoor afsluitingen van rijstroken overdag noodzakelijk zijn. Deskundigen gaan bekijken wat er nodig is voor het groot onderhoud aan het stadsicoon, dat gepland staat voor 2016. Groot onderhoud is nodig, om ook voor de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug te garanderen.

Inspecteurs gaan de staat en de kwaliteit bekijken van onder andere de betonnen dekken van de brug, de staalconstructie van de grote overspannende bogen en de vier onderbogen, de pijlers, de leuningen en de opleggingen van de brug. Ook kijken de inspecteurs naar de conservering van de brug (de verflagen).

Om de onderzoeken goed uit te kunnen voeren, vinden ze overdag plaats. Inspecteurs bekijken met een laagwerker de onderkant van de brug en met hoogwerkers de grote bogen. Verder inspecteren zij het betondek en boren ze gaten in het betondek om monsters te nemen. De gaten worden na het onderzoek weer gedicht. De inspecties die vanaf de brug uitgevoerd moeten worden, zijn zo gepland dat ze zo kort mogelijk verkeershinder veroorzaken. Op dinsdag 7 en woensdag 8 januari zijn daardoor afsluitingen van rijstroken overdag noodzakelijk. De planning kan wijzigen door slechte weersomstandigheden.

Daarnaast inspecteert Rijkswaterstaat in januari de onderkant van de brug vanuit de uiterwaarden en vanaf een ponton in de rivier. Deze werkzaamheden veroorzaken geen hinder voor het wegverkeer of het scheepvaartverkeer.

Advies automobilisten

De gemeente Nijmegen adviseert automobilisten van en naar het noorden om:

  • op 7 en 8 januari de spits te mijden of gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets;
  • tijdens deze periode zo veel mogelijk gebruik te maken van de stadsroute S100 en de nieuwe stadsbrug De Oversteek;
  • de informatiekanalen van de gemeente Nijmegen (nijmegen.nl, twitteraccount NaarNijmegen en de informatieborden langs de weg) in de gaten te houden, omdat de planning door slechte weeromstandigheden kan wijzigen.

Samenwerken

Rijkswaterstaat, de eigenaar van de brug, en de gemeente Nijmegen, verantwoordelijk voor het wegverkeer, werken samen aan het groot onderhoud van de Waalbrug. Het onderhoud is nodig om ook voor de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug te garanderen. Groot onderhoud kan niet altijd zonder overlast voor weggebruikers en omgeving. De gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat proberen hinder zo veel mogelijk te voorkomen.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.