Regio Nijmegen verlengt contracten voor Huishoudelijke Hulp

De gemeenten in de regio Nijmegen, met uitzondering van gemeente Heumen, verlengen de contracten voor Huishoudelijke Hulp bij de aanbieders Verian, TSN en T-zorg en een aantal kleine lokale aanbieders. In 2013 werden de partijen voor Huishoudelijke Hulp gecontracteerd en is de mogelijkheid tot verlenging afgesproken. Door de contracten te verlengen met één jaar is er meer tijd om de Huishoudelijke Hulp in de gemeenten toekomstbestendig te maken. Een tweede reden voor verlenging is dat klanten tevreden zijn over de Huishoudelijke Hulp. Zij waarderen de hulp met een 7.7, zo blijkt uit een onafhankelijk klantenonderzoek. De gemeenten in de regio Nijmegen willen dit kwalitatief hoge niveau voor Huishoudelijke Hulp behouden.

Vanuit de Wmo zijn gemeenten vanaf 2007 verantwoordelijk voor de Hulp bij het Huishouden voor inwoners. In regio Nijmegen maakten in 2014 zo’n 6.300 klanten (waarvan 3.700 in Nijmegen) hier gebruik van. In 2015 en 2016 wordt onderzoek gedaan naar de toekomstige inzet van huishoudelijke hulp. Hierbij worden leveranciers gevraagd met de regiogemeenten mee te denken. De korting van het Rijk moet worden opgevangen en de wijze waarop verschilt per gemeente. In het coalitieakkoord 2014-2018 heeft het gemeentebestuur van Nijmegen extra budget vrijgemaakt om de Rijkskorting op te vangen.

Er wordt onderzoek gedaan naar de inzet van gemaksdiensten. Voor eenvoudige huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen of licht huishoudelijk werk, is het in de toekomst wellicht meer mogelijk om een beroep te doen op het eigen netwerk of gebruik te maken van vrijwillige of betaalde gemaksdiensten. Daarnaast wordt de mogelijkheid van resultaatfinanciering onderzocht. Deze financiering gaat uit van het resultaat van de dienstverlening (een schoon huis), in plaats van het verlenen van de dienstverlening (aantal uren). Dat scheelt administratie en dus blijft er netto meer tijd over voor de hulp in het huis.

Tot 1 juni 2016 verandert er niets voor mensen met een indicatie. Klanten krijgen hierover binnenkort bericht. De uitgangspunten voor herindicaties verschillen per gemeente.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.