Regio Nijmegen heeft inkoop jeugdzorg al op orde

Nijmegen – Het college van B&W heeft vandaag positief besloten over het inkoopmodel voor het  contracteren van jeugdzorg en AWBZ-zorg, Op 1 januari 2015 komen deze zorgtaken over naar de gemeenten. De regio Nijmegen is één van de eerste regio’s die dit model op orde heeft en ligt daarmee op schema voor de invoering van de jeugdzorg op 1 januari 2015.

In de regio Nijmegen gaat het over een bedrag van 62 miljoen euro voor de inkoop van jeugdzorg. De regiogemeenten contracteren zowel lichte als zware zorg. Lichte zorg wordt zoveel mogelijk ingezet in de wijken, dicht bij mensen en op plaatsen waar kinderen veel tijd doorbrengen, bijvoorbeeld op scholen. Zware zorg is voor die jeugd die dat echt nodig hebben en wordt, net als nu, regionaal georganiseerd. Het uitgangspunt is dat de zorg die kinderen die in 2014 ontvangen, ook in 2015 beschikbaar blijft.

In de regio Nijmegen zullen straks de hulpvragen vanuit gezinnen en jeugd in eerste instantie terecht komen bij een huisarts, een sociaal wijkteam of de school. De bedoeling is dat deze hulpvragen door een integraal team van deskundigen wordt beoordeeld en terecht komt op de juiste plek. Dit geldt vragen over opvoedondersteuning maar ook voor vragen over bijvoorbeeld psychische problematiek.

Met het vaststellen van dit model voor het contracteren van zorgleveranciers, is het mogelijk de zorg daadwerkelijk in te gaan kopen. Dit betekent dat instellingen op tijd weten waar ze aan toe zijn. In mei 2014 zal het Rijk het budget definitief bekend maken. In juni 2014 kan de inschrijving van de zorginstellingen starten. De planning is dat partijen uiterlijk in november 2014 hun contracten krijgen.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.