Regio Nijmegen contracteert aanbieders arbeidsmatige dagbesteding

De regio Rijk van Nijmegen heeft zes partijen gecontracteerd die vanaf 2015 de arbeidsmatige dagbesteding zullen uitvoeren. Zij gaan in opdracht van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen* mensen met een arbeidsbeperking begeleiden bij werk. Het gaat om: Pluryn, Driestroom, RIBW Nijmegen en Rivierenland, IrisZorg, Siza en WerkWent.

De arbeidsmatige dagbesteding is een vorm van zorg die vanaf 2015 onderdeel uitmaakt van de Wmo (nu nog AWBZ). Het gaat om (niet vrijblijvende) werkzaamheden bij een organisatie, waarbij de begeleiding en werkomstandigheden worden aangepast aan de beperking van de medewerker. Het Werkbedrijf zal deze taak in de regio coördineren. Hiervoor is gekozen, omdat het Werkbedrijf de uitvoering verzorgt van de Participatiewet waarmee de arbeidsmatige dagbesteding veel raakvlakken heeft. Het Werkbedrijf en de zes organisaties zullen bij de uitvoering van de arbeidsmatige dagbesteding intensief met elkaar samenwerken.

Los van de aanbesteding is er voor 2015 ook geld gereserveerd voor kleinschalige en/of vernieuwende initiatieven om mensen aan arbeidsmatige dagbesteding te laten deelnemen. Het Werkbedrijf nodigt organisaties uit om initiatieven in te dienen. Dat kan nog tot 15 december 2014. Informatie over de regeling – zoals proces, voorwaarden en criteria – staat op www.transitieregionijmegen.nl. Deze procedure is aanzienlijk lichter dan de aanbesteding waarvoor de gunning nu heeft plaatsgevonden.

Kandidaten die op dit moment deelnemen aan arbeidsmatige dagbesteding, behouden het recht hierop. In de komende maanden spreken het Werkbedrijf en alle betrokken zorgaanbieders met elkaar af hoe ze deze zorgcontinuïteit zullen regelen.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.