Regenboogsteden willen doorgaan

Tijdens Roze Zaterdag 2017 hebben Oss en ’s-Hertogenbosch namens 45 gemeenten, waaronder Nijmegen, de verklaring ‘Van Regenboog Naar Horizon’ overhandigd aan het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen.

Roze Zaterdag
De Roze Zaterdag vindt elk jaar in een andere stad plaats. Nu is het de eer aan ’s-Hertogenbosch en Oss om gaststad te zijn. De gemeente Nijmegen grijpt deze dag ook aan om samen met 45 andere regenbooggemeenten aandacht te vragen voor dit thema bij het Ministerie van OCW. In Nijmegen gebeurt veel als het gaat om het bevorderen van de acceptatie van LHBT’s. Zo is er al jaren het project SchoolsOUT in het primair en voortgezet onderwijs en op het ROC. In de Nijmeegse Regenboogagenda 2017-2019 geven hier mee door te gaan.

Ook is er een goede samenwerking met de Roze organisaties in de stad en faciliteren we initiatieven voor de zichtbaarheid van LHBT. De gemeente Nijmegen wil onder andere aandacht voor de acceptatie van LHBT binnen de sport. Daarnaast worden in de Regenboogagenda een aantal specifieke groepen benoemd die de gemeente extra wil ondersteunen, zoals Transgenders en LHBT’s met een migranten- of vluchtelingenachtergrond.

Verklaring
Daarom boden ze vrijdag de verklaring ‘Van Regenboog Naar Horizon’ aan. In deze verklaring staat beschreven hoe er de komende jaren met dit thema verder wordt gegaan.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.