PvdA en GroenLinks Heumen: Een snelfietsroute van Cuijk naar Nijmegen is een geweldig goed idee!

Een snelfietsroute van Nijmegen naar Cuijk, en omgekeerd. Wat vinden wij daarvan? Als PvdA/GroenLinks Heumen zijn wij daar vanaf de eerste plannen duidelijk over: een snelfietsroute is een erg goed idee. Hoe beter namelijk een fietsroute, hoe minder obstakels voor fietsers, hoe meer mensen op de fiets zullen stappen. De fietser is sneller en comfortabeler op zijn bestemming, de automobilist rijdt over een minder drukke Rijksweg in Malden. Zo biedt een snelfietsroute voordelen voor zowel de fietsers als de niet-fietsers.

Maar wat is een Snelfietsroute eigenlijk? Een snelfietsroute is een fietsroute die twee locaties veilig en aantrekkelijk verbindt via een zo recht mogelijke lijn, zodat hij zowel benut kan worden voor woon-werkverkeer als voor recreatieve doeleinden.

In Malden bestaat weerstand bij sommige inwoners . Deze weerstand komt voor een groot deel voort uit onbekendheid met dit nieuwe fenomeen. Als je de tegenstanders van de snelfietsroute mag geloven, dan is de snelfietsroute een zeer gevaarlijke fietssnelweg bevolkt door duizenden fietsers die 40km/uur of meer fietsen. Oudere wandelaars kunnen niet meer veilig oversteken, wandelaars met honden worden van het pad afgedrukt, om over moeders met kinderen op kleine fietsen maar helemaal niet te praten. Malden wordt door een muur van fietsers van het bos afgescheiden.

Een snelfietsroute is echter gewoon een goede fietsroute om door te kunnen fietsen zonder onnodige hindernissen. Een snelfietsroute is dus géén fietssnelweg, géén racefietsroute, géén bromfietsroute en ook géén route die alleen maar is bedoeld voor elektrische fietsen. Om een snelfietsroute veilig te maken kruist hij zo weinig mogelijk met bijvoorbeeld autoverkeer. Omdat de fietser op de kruisingen waar mogelijk voorrang heeft wordt de reistijd minder. Op die plekken waar auto’s wél over het tracé van de snelfietsroute rijden, ontstaat een zogenaamde fietsstraat en zijn de auto’s te gast. Auto’s rijden daar met aangepaste snelheid en fietsers en voetgangers hebben zo mogelijk voorrang .

Deze maand zal de gemeenteraad beslissen over het definitieve traject van de snelfietsroute, en de voorwaarden waaronder deze door Heumen zal lopen. De meest voor de hand liggende optie is het optimaliseren van de reeds bestaande fietsverbinding Nijmegen-Malden over de Bosweg, en vervolgens het geschikt maken van de Kuilseweg voor fietsers om aansluiting richting Cuijk te realiseren. Veiligheid voor fietsers en wandelaars is op dit Heumense traject uiteraard wel een groot aandachtspunt. Tegenstanders van de snelfietsroute gaan ervan uit dat de fietsers de wandelaars zullen verdringen op de Bosweg en vrezen voor een brede asfaltweg door het idyllische bos . De Bosweg en Kuilseweg blijven echter bedoeld voor zowel fietsers als wandelaars. Juist om voetgangers en wandelaars een veilige en mooie route te bieden zal deze verbreed worden tot maximaal 4 meter. Overigens is dat geen doel op zich. In het raadsvoorstel staat de formulering: ‘De breedte van het asfalt moet functioneel zijn en hoeft niet per sé overal 4 meter breed te zijn’. (De breedte van de bosweg is op dit moment 3 tot 3.5 m ten noorden en 2.6 m ten zuiden van de Groesbeekse weg.) ”

Als gemeenteraad blijven we kritisch kijken wat er echt nodig is op ieder stukje van het Heumense traject. Dit geldt met name ook voor de Kuilseweg. Dit onderdeel van het tracé ligt bij sommigen zo mogelijk nog gevoeliger dan het veiligheidsaspect. Over de Kuilseweg wordt een verhard fietspad aangelegd, waarvan een deel het karakter van een fietsstraat zal hebben door het autoverkeer van omwonenden. Om goed door te kunnen fietsen, is een zandpad ongeschikt: er komen kuilen en het wordt glad en vies bij nat weer. Er zijn echter ook andere opties dan asfalteren. Niet voor niets wordt in het raadsvoorstel van de gemeente Heumen gesproken over verharding, en niet over asfaltering. Voor de Kuilseweg streven wij naar een pad dat past bij de omgeving en het bijzondere karakter van zowel het pad als de omgeving benadrukt.

De discussie spitst zich momenteel helaas te veel toe op de (veronderstelde) nadelen. Er zitten volgens ons ook grote voordelen aan het plan van de snelfietsroute. Met de snelfietsroute wordt de route voor fietsers van Cuijk naar Nijmegen 3 km korter en vele malen beter en fijner fietsbaar. Onderzoek wijst uit dat met een kortere en goed fietsbare route meer forensen de fiets zullen pakken en de auto laten staan. Met de opkomst van de elektrische fiets neemt dit alleen maar toe. Dit betekent dat de drukke Rijksweg, een ergernis van vele Heumenaren, ontlast wordt! Ten tweede wordt de fietsverbinding naar Nijmegen geoptimaliseerd doordat de oversteekplaatsen op de Groesbeekseweg en Scheidingsweg worden aangepast. Hier steken niet alleen veel forensen, maar ook veel middelbare scholieren over! Ten slotte krijgt de gemeente Heumen er een goede fietsverbinding bij richting Cuijk, waardoor voor zowel de recreatieve als de woon-werk-fietser meer fietsmogelijkheden ontstaan. Met deze doorfietsroute wordt Heumen een prachtig fietspad en een prachtiger recreatieve voorziening rijker.

PvdA/GroenLinks staat achter het maken van een snelfietsroute tussen Nijmegen en Cuijk: ontlasting van de Rijksweg doordat meer mensen de auto laten staan, ontlasting van het milieu door minder CO2 uitstoot, bescherming van de volksgezondheid door minder fijnstof, veiligere fietsverbinding naar Nijmegen voor scholieren en forensen en een verrijking van de fietsroutes naar het Brabantse Cuijk.

Uiteraard blijven we de uitwerking van de plannen kritisch volgen. De soort verharding van de Kuilseweg, de verlichting (liever niet!), de veiligheid voor fietsers én wandelaars en de inspraak bij de concrete inrichting, hebben daarbij onze volle aandacht.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.