PLEISTEREN LANGS DE WAAL

Een kralensnoer met pleisterplaatsen als kralen aan een snoer van wandel-, fiets-
en struinpaden langs de Waal. De pleisterplaatsen moeten ontstaan op die
plaatsen langs de Waal waar veerverbindingen bij elkaar komen. Zo ontstaat er
meer samenwerking tussen de beide oevers en wordt recreatie langs de rivier
aantrekkelijker.

Een pleisterplaats is een rustpunt langs, en met uitzicht op, de Waal. Het kralensnoer
van pleisterplaatsen is het eindbeeld in de rapportage Waalpleisterplaatsen. Daarin
bracht Inge van Heck, trainee bij de provincie, in beeld wat er aan recreatieve
infrastructuur en voorzieningen is rond de Waal en wat er nog mist.

Twee sterren
De pleisterplaatsen kregen sterren: één ster voor heel eenvoudige met alleen een bankje
en drie sterren voor de toeristische trekpleisters waar al rondvaartboten aanmeren.
Met name het tweesterrensegment laat te wensen over. Dat zijn de pleisterplaatsen bij
veerverbindingen op knooppunten in de recreatieve infrastructuur. Verschillende wandel-,
fiets- en struinroutes komen hier samen en lenen zich goed voor horeca. Met een aantal
aanpassingen kan het potentieel van deze locaties beter worden benut. In de rapportage
worden hiervoor de veerstoepen bij Brakel, Varik, Druten, Slijk-Ewijk en Gendt
aangedragen.

Veel meer mogelijk
‘Ik hoop dat dit rapport de ondernemers, de regionaal bureaus voor toerisme
Rivierenland en Arnhem Nijmegen en de gemeenten laat zien dat er nog veel meer
mogelijk is langs de Waal’, aldus gedeputeerde Josan Meijers. ‘Zij kunnen via het
programma WaalWeelde plannen indienen en wellicht – als de regeling van kracht is –
een subsidie krijgen voor het inrichten van een pleisterplaats.’
Elke locatie is uniek. Daarom is er ook geen blauwdruk voor hoe een pleisterplaats eruit
moet komen te zien. Dat wordt overgelaten aan de initiatiefnemers. Het zou echter mooi
zijn als de pleisterplaats herkenbaar is als onderdeel van het kralensnoer.

De rapportage werd maandagmiddag aangeboden aan het Bestuurlijk Platform
WaalWeelde en is te vinden op de website waalweelde.nl.

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.