Platform Groene Campus tevreden over bestemmingsplan Heyendaal-zuid

Het Platform Groene Campus Heyendaal is blij dat het plan van de Radboud Universiteit Nijmegen voor een nieuw gebouw in het Bos aan de Houtlaan is geschrapt. De jarenlange inspanningen van het platform, waarin verschillende wijkraden, IVN Rijk van Nijmegen, Milieudefensie regio Nijmegen en de Gelderse Natuur en Milieufederatie samenwerken, hebben zin gehad. De universiteit ging op zoek naar andere oplossingen voor de huisvesting van Sociale Wetenschappen en heeft die gevonden.

Het platform gaat akkoord met de verlegging 10 meter naar het zuiden van de bouwgrens in het (ontwerp-)bestemmingsplan. Hierdoor gaat weliswaar nog een klein gedeelte van de noordflank van het bos verloren, maar dit gaat ruimschoots gecompenseerd worden door de toename aan groen op de campus. Daarnaast heeft het bos tussen de Houtlaan en de campus de bestemming “Bos” gekregen, waardoor het gebied beter beschermd is tegen nieuwe ontwikkelingen in de toekomst.

Wel oppert het platform om het vergroenen van de campus ook te vertalen in het verhogen van de ecologische waarde en de biodiversiteit. Het universiteitsterrein verkrijgt daarmee een hogere esthetische waarde – veel meer bloeiende planten in voorjaar en zomer – én een hogere natuur(belevings)waarde: toename van kleine zoogdieren (vos, marterachtigen, egels, vleermuizen), vogels, vlinders, bijen etc. Kortom, het wordt nog aantrekkelijker dan het al is.

Het platform wil in de toekomst betrokken blijven bij de verdere invulling van de groene ruimte op het RUN-terrein. Ook zou de kennis aanwezig bij verschillende vakgroepen van de RUN en bij op de campus aanwezige instellingen, bijv. Natuurplaza, gebruikt kunnen worden. De RUN lijkt positief tegenover beide suggesties te staan.

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.