Payrollers gemeente Nijmegen eisen vast dienstverband

Donderdag 18 december hebben ruim vijftig payroll-medewerkers en ambtenaren van de gemeenten Nijmegen een petitie, ondertekend door 300 collega’s, aangeboden aan verantwoordelijk wethouder Ben van Hees (De Nijmeegse Fractie). Payrollers en hun vaste collega’s vinden het belachelijk dat er gewerkt wordt via deze constructie. Daarin wordt structureel werk uitgevoerd door tijdelijke medewerkers tegen aanzienlijke slechtere arbeidsvoorwaarden. Er zijn afdelingen bij de gemeente Nijmegen waar zelfs meer dan de helft werkt via een onzekere werkconstructie.

Uit onderzoek van Abvakabo FNV onder ruim vijftig ‘flexibele’ medewerkers van de gemeente Nijmegen blijkt, dat zij zich tweederangs medewerkers voelen en ook zo behandeld worden. Ondanks dat ze vaak al jaren bij de gemeente Nijmegen werken, krijgen zij een slechtere beloning en beoordeling. Ook zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden minder en vinden er niet of nauwelijks functioneringsgesprekken gesprekken plaats. Bovendien vallen ze niet onder de pensioenregeling van de ambtenaren en hebben zij geen enkel zicht op een vaste aanstelling. Na afloop van hun tijdelijke contracten wacht ontslag. Via een draaideurconstructie pakken ze het werk wat ze al deden echter weer op. Het werk dat zij doen is niet tijdelijk, maar vaak structureel van aard.

“Het is met zo’n onzeker contract moeilijk om een hypotheek te krijgen of je leven te plannen”, zegt payroller Simone Sutmuller, “Ik werk al bijna zes jaar met veel passie en kennis voor de gemeente Nijmegen. Waarom ben ik daar dan niet in vaste dienst?“

Sengul Sozen, bestuurder bij Abvakabo FNV vind het tijd voor verandering: “De landelijke linkse partijen verkondigen dat als je voor de overheid werkt, je er in dienst moet zijn. Bovendien hebben we in het laatste cao-akkoord afgesproken met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) dat bij structureel werk een structurele aanstelling hoort. Het college in Nijmegen moet nu de daad bij het woord voegen.”

Wethouder Van Hees heeft aangegeven dat hij op de hoogte is van deze problematiek en een rapport over inhuur heeft laten opstellen. Deze zal in de gemeenteraad worden besproken. “Begin januari gaan we hier met de vakbonden over in gesprek.”

Vakbondsvertegenwoordiger van Abvakabo FNV en gemeenteambtenaar Johan Lubbers vindt dat een goed begin, maar nog niet genoeg. “We willen gewoon gelijke rechten voor gelijk werk, dus vaste aanstellingen. We moeten collega’s die zich inzetten voor deze organisatie en hun werk gewoon goed doen, behouden voor deze organisatie. Anders gaat dat ten koste van de dienstverlening aan de burger.”

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.