Parochiefusie in Nijmegen

Vanaf 1 januari vormen zeven parochies in Nijmegen Oost, Centrum, West en Lindenholt één
nieuwe parochie. Dat hebben de parochiebesturen gezamenlijk besloten, nadat de bisschop
anderhalf jaar geleden te kennen had gegeven dat er gefuseerd moest worden. Voor de
Betlehemparochie aan de Oude Heselaan wordt een plan gemaakt. Ook de andere zes
kerkgebouwen blijven de komende jaren open.

Door de fusie worden de parochie Lindenholt, de Betlehemparochie aan de Tweede Oude Heselaan, de
Goede Herder in Neerbosch Oost, de Effataparochie aan de prof. Molkenboerstraat, de Antonius Abt
in Hees, de Petrus Canisius in het Centrum (Molenstraat) en de Maria Geboortekerk onderaan de Berg
en Dalseweg een geheel. Daarnaast is er al een grote nieuwe parochie in Nijmegen Zuid.

Er zijn afspraken gemaakt over de toekomst van de kerkgebouwen. Als eerste wordt een plan gemaakt
om de Betlehemparochie op een aangepaste manier voort te zetten. De nieuwe parochie wil graag op
die locatie aanwezig blijven en zorgen dat vieringen in die wijk mogelijk blijven. Door de fusie staat
de kleine gemeenschap van de Betlehem daar niet meer alleen voor. Ook de zes andere kerkgebouwen
blijven tenminste de komende drie jaar open. In de periode daarna zal het nodig zijn één of twee
gebouwen een andere bestemming te geven.

Qua aanpak is er voor gekozen de fusie met een lokaal projectteam voor te bereiden. Een grote groep
vrijwilligers heeft elkaar bij de gesprekken beter leren kennen. Dit is een goede basis om verder samen
te werken. Tegelijk is de voorbereiding in goede harmonie met de bisschop van Den Bosch tot stand
gekomen. Dat neemt niet weg dat een fusieproces door velen ook als pijnlijk wordt ervaren. Zeker
omdat het noodzakelijk is over een aantal jaren enkele gebouwen los te laten. Dat geldt in Nijmegen
net zo goed als elders. Eén parochiegemeenschap die wel in de voorbereiding betrokken was, de
Antonius van Padua, heeft het fusiedocument nog niet ondertekend.

Bijzonder aan de parochies die nu fuseren is dat ze ieder verbonden zijn met een orde, congregatie of
beweging. De parochies laten de sporen zien die dominicanen, augustijnen, jezuïeten en de priesters
van het H. Hart en meer recent, de Gemeenschap Emmanuel hebben nagelaten. Hierdoor zijn de
parochies heel verschillend. Toch is de ervaring tot nu toe dat die verschillen verrijkend kunnen zijn.

De huidige pastoor van de Maria Geboorteparochie, Cyrus van Vught, wordt pastoor van het nieuwe
geheel. Samen met de andere pastores, die in functie blijven, en de vele vrijwilligers wil hij de
woorden van paus Franciscus in praktijk brengen. De paus zegt in zijn brief van deze week: “De
parochie is geen versleten instituut. Zij kan allerlei vormen aannemen afhankelijk van de openheid en
de creativiteit waarmee de pastores en alle betrokkenen het evangelie uitdragen.”

Meer informatie op nieuweparochienijmegenmidden.nl

Deel dit artikel

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.