Oranje stroom in opmars

Aantal contracten met groene stroom van eigen bodem groeit met 275%

AMSTERDAM – In het afgelopen halfjaar zijn er voor het eerst bijna vier keer zoveel groene als grijze energiecontracten afgesloten. Dit is meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen consumenten nog drie keer zoveel groene als grijze energiecontracten afsloten. Deze toename is grotendeels te danken aan een flinke stijging van het aantal contracten met duurzame energie uit Nederland, zogenaamde oranje stroom. Dit aantal steeg in een jaar met ruim 275%. Zowel het aanbod van, als de vraag naar oranje stroom is sterk toegenomen. Daarnaast zijn Nederlanders steeds vaker bereid extra te betalen voor groene stroom uit eigen land. Dat meldt vergelijkingssite Pricewise op basis van uitgebreid dataonderzoek waarbij tienduizenden contracten werden geanalyseerd. Zeeland voert de lijst aan als het gaat om de verhouding tussen afgesloten groene en grijze contracten. In Flevoland worden naar verhouding de meeste ‘oranje’ energiecontracten afgesloten.

Vier keer zoveel groen, drie keer zoveel oranje
Van januari tot en met juni 2017 was maar liefst 80% van de afgesloten energiecontracten een contract met groene stroom, tegenover 20% grijze stroom. Tien jaar geleden, in 2007, had maar een derde van de huishoudens in Nederland groene stroom. Overigens hebben we het hier enkel over groene stroom en niet over aardgas.

Groene stroom uit Europa (met uitzondering van Nederland) is dit jaar goed voor 53% van de contracten. Groene stroom uit Nederland wordt in 27% van de gevallen afgesloten. Dit laatste percentage is meer dan drie keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar, toen lag het percentage oranje contracten nog op 8%.

40% wil iets extra betalen
Steeds meer mensen kiezen bewust voor groene stroom. Zo’n 40% van alle Nederlanders is zelfs bereid hier meer voor te betalen. De helft van deze groep zou zelfs extra geld willen neerleggen voor groene stroom uit Nederland. Dat blijkt uit een aanvullende enquête van Pricewise en CG Selecties onder ruim duizend respondenten. “We zien een grote verschuiving in de opvattingen over duurzame energie,” licht Hans de kok, directeur van Pricewise, toe. “Steeds meer mensen vinden het klimaat en schone energie belangrijk. Zo belangrijk zelfs dat ze aangeven hier meer voor te willen betalen. Dat is natuurlijk heel positief voor de vergroening van onze samenleving. Maar in de praktijk zien we dat slechts een klein deel daadwerkelijk bereid is meer te betalen.”

Prijs voor groene stroom bijna gelijk aan die voor grijs
Ook mensen die liever niet extra willen of kunnen betalen voor een energiecontract met groene stroom, kunnen alsnog voor groen kiezen. De prijs ligt namelijk al lang niet meer zo hoog als voorheen. Groene energie wordt steeds goedkoper om op te wekken en dus ook om aan te bieden. Uit (voorlopige) cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er afgelopen jaar bijna 5% meer duurzame energie werd verbruikt dan het jaar ervoor. Dit komt mede door subsidies vanuit de overheid, zoals de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+), waardoor bedrijven eerder investeren in bijvoorbeeld windmolenparken. Hierdoor is er meer aanbod, waardoor de energieprijs omlaaggaat. “We zien nog steeds dat de prijs van een energiecontract voor de meeste mensen leidend is,” vertelt Hans de Kok. “Contracten met groene energie kunnen echter goed concurreren met grijze contracten. Dit draagt natuurlijk bij aan de stijging van het aantal contracten met groene of oranje stroom.”

Meer productie van groene stroom
Uit vrijwel alle hernieuwbare bronnen werd meer energie gehaald in 2016, blijkt uit cijfers van het CBS. De productie van energie door windmolens op zee is bijvoorbeeld verdrievoudigd sinds 2014. De opwek van zonne-energie is verdubbeld en energie uit windmolens op land steeg met 20%. Het aanbod van oranje energie wordt dus alleen maar groter.

Groene concurrentie
Leveranciers als Vandebron en Greenchoice zien steeds meer klanten binnenkomen, die bewust kiezen voor stroom van eigen bodem. “Ten opzichte van een paar jaar geleden zijn er steeds meer aanbieders van groene Nederlandse energie,” vertelt woordvoerder Martin de Beer van Greenchoice. Maar de toename in het aantal groene contracten komt volgens hem niet alleen door de lagere prijs. “Consumenten weten steeds beter dat groene energie echt beter is én dat ze een keuze hebben.” Aart van Veller, commercieel directeur van Vandebron, kan dit beamen. Vandebron zag het aantal klanten namelijk bijna verdubbelen sinds begin 2016. “Groene energieleveranciers kunnen steeds beter concurreren. Op jaarbasis is groene stroom uit Nederland misschien nog twee tientjes duurder, maar milieubewuste mensen hebben dat er zeker voor over.”

Zeeland meest groene provincie
In het onderzoek naar groene contracten wordt ook onderscheid gemaakt op basis van provincies. In Zeeland is het aandeel grijze energiecontracten het laagst: slechts 16,7%. Zeeuwen zijn duidelijk gefocust op groen: 54,3% van de contracten is Europees groen, 29% is oranje. Na Zeeland volgen Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant als de provincies waar naar verhouding de meeste groene contracten worden afgesloten. In Friesland, Drenthe en Gelderland kiezen mensen eerder voor een grijs contract.

Flevoland meest oranje provincie
Kijken we naar het aandeel van groene stroom uit Nederland, dan scoort Flevoland het best. Naar verhouding koos het grootste aantal mensen in deze provincie voor oranje stroom, namelijk 34%. De provincie wordt gevolgd door Utrecht, waar het aandeel 32% bedraagt. Noord-Holland staat op de derde plaats, met een aandeel oranje stroom van 30%. Zeeland komt hier op de vierde plek.

Flevoland grootste stijger
Flevoland is niet alleen de meest oranje provincie op dit moment, het is ook de grootste stijger op het gebied van Nederlandse stroom. Vergeleken met dezelfde periode twee jaar geleden, is het aandeel oranje stroom ruim vier keer zo groot geworden. In het eerste halfjaar van 2015 was nog maar 7,3% van de energiecontracten in Flevoland oranje, in 2016 was dit 21,7% en dit jaar 34,5%. Ook Utrecht maakte grote sprongen: van 8,1% in 2015 naar 22,4% in 2016 en 31,7% in 2017. Drenthe is de grootste achterblijver, in deze provincie was het aandeel oranje stroom 6,8% in 2015, 15,9% in 2016 en dit jaar blijft het percentage steken op 20%.

Duurzame toekomst
“Het is te verwachten dat er steeds meer duurzame energie opgewekt zal worden in Nederland,” vertelt Hans de Kok. “Het bewustzijn bij mensen wordt steeds groter, en ook de politiek wordt opgeroepen om sneller en meer te investeren in duurzame energie. Nieuwe, efficiëntere technologie zal daar veel aan bijdragen. Dat blijkt nu al, aangezien de eerste windmolenparken zonder subsidie in zicht zijn. Er komt dus een steeds groter aanbod van oranje energie, waardoor we de komende jaren een stijgende lijn kunnen verwachten in het aantal oranje energiecontracten.”

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.