Op weg naar een Slimme en Gezonde Stad

Nijmegen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bundelen hun krachten om effectiever en efficiënter te werken aan verbetering van luchtkwaliteit en vermindering van geluidhinder. Vrijdag 13 mei ondertekenden Petrouschka Werther, plaatsvervangend directeur klimaat, lucht en geluid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens de intentieovereenkomst.

De samenwerking maakt onderdeel uit van het programma Slimme en Gezonde Stad waarin de Rijksoverheid samenwerkt met steden en andere partners als kennisinstellingen en bedrijven. Het ministerie van IenM stimuleert met het programma Slimme en Gezonde Stad (SGS) een betere luchtkwaliteit, minder verkeerslawaai en een slimme en gezonde inrichting van steden. Nijmegen is een van de zeven pilotsteden waar het project de komende jaren plaats vindt. In Nijmegen ligt de focus de komende jaren onder meer op het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van geluidhinder. De stad doet het landelijk gezien al goed op deze gebieden en kan die kennis en ervaring delen met andere steden.

Daarnaast gaan het ministerie en Nijmegen nieuwe, interessante initiatieven uitwerken zoals  het instellen van een roetnorm, het bewust maken van inwoners als het gaat om houtstook en gezond fietsen. Ook is er veel aandacht voor burgerparticipatie. Een voorbeeld hiervan is het meten van de luchtkwaliteit door bewoners met sensoren. Deze meetresultaten komen beschikbaar als open data. In de komende jaren wordt actief gezocht naar samenwerking en kennisdeling in Europa, bijvoorbeeld de bijdrage van de binnenvaart aan de luchtkwaliteit en de leefomgevingskwaliteit in steden. De gemeente en het ministerie willen in het project Slimme en Gezonde stad ook andere partners betrekken zoals de Radboud Universiteit Nijmegen, het RIVM, het ECN, bedrijven en de Stichting Leefmilieu.

Nijmegen

Nijmegen heeft de laatste jaren veel duurzame meters gemaakt. Niet alleen de gemeente, maar zeker ook bedrijven, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en inwoners van de stad. Er zijn vele duizenden woningen geïsoleerd en er liggen al meer dan 15.000 zonnepanelen op de daken. De stad verbruikt vijftien procent minder gas en elektra ten opzichte van 2008. Met het nieuwe warmtenet worden duizenden woningen verwarmd met restwarmte van de afvalenergiecentrale ARN.

Er zijn vele kilometers snelfietsroutes aangelegd en de Nijmeegse bussen zijn de groenste van Nederland. Ook op het gebied van luchtkwaliteit behoort Nijmegen volgens Milieudefensie tot de een van de schoonste plekken van het land. Mede dankzij al deze ontwikkelingen is Nijmegen dit jaar voor de derde keer genomineerd voor de Europese Green Capital Award, een prijs voor de meest duurzame stad van Europa. De stad blijft bezig met duurzame maatregelen, want de ambitie is om zo snel mogelijk een klimaatneutrale stad te zijn.

Foto gemaakt door: William Moore

Share this article

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Amet id aliquet enim tempor amet lacus

Dolor lectus dui a odio. Faucibus viverra massa molestie nunc odio ut. Volutpat nunc euismod diam in lobortis.